Kort Geding
Het afgeluisterde advocatenkantoor Prakken d’Oliveira en de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten (NVSA) dagen de staat voor de rechter. Met het kort geding willen ze bewerkstelligen dat de Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst (AIVD) onmiddellijk stopt met het afluisteren van advocaten.

Juridisch loket
Staatssecretaris Klaas Dijkhoff (Veiligheid en Justitie, VVD) voelt zich niet geroepen om het inloopspreekuur bij het Juridisch Loket te redden. Hij gaat niet in op de wens van de Tweede Kamer om de laagdrempelige voorziening overeind te houden.

KEI (1)
De Nederlandse orde van advocaten pleit niet voor het stopzetten van het programma Kwaliteit en Innovatie (KEI), maar wel voor temporisering. ‘De advocatuur ziet liever een goed werkend, compleet, veilig en betrouwbaar systeem over twee jaar, dan een ontoereikend systeem dit jaar,’ laat de NOvA weten in een brief aan de Vaste commissie voor Veiligheid en Justitie van de Tweede Kamer.

KEI (2)
Voor de eerste pilot in het programma Kwaliteit en Innovatie (KEI), dat het bestuurs- en burgerlijk procesrecht digitaliseert en moderniseert, zijn twee advocaten uitgenodigd. Zij werken bij hetzelfde tweemanskantoor. Dat blijkt uit navraag van het Advocatenblad. KEI (3) De eenmalige investering om het programma KEI (Kwaliteit en Innovatie) te realiseren bedraagt 200 miljoen euro. Dit is 140 miljoen euro meer dan voorzien in de initiële businesscase voor KEI. Dat blijkt uit de businesscase van december 2014, die minister Ard van der Steur van Veiligheid en Justitie (VVD) eind maart overlegde aan de Tweede Kamer.

Raad van State
De regering maakt met enige regelmaat bij nader rapport ‘van de gelegenheid gebruik’ om nog wijzigingen in het wetsvoorstel aan te brengen. Volgens de Raad van State worden dan soms wijzigingen aangebracht waarvan het onwenselijk is dat de regering deze niet eerder bij haar advisering heeft kunnen betrekken. Dat staat in het jaarverslag van de Raad van State.

AR
Leonard Böhmer, Aai Schaberg en Ruben Alderse Baas zijn benoemd tot lid van de algemene raad van de Nederlandse orde van advocaten. De benoeming had plaats tijdens de vergadering van het college van afgevaardigden op 22 april. Het college stemde toen in met de voordracht van de drie.

Download artikel als PDF

Advertentie