Sinds 1 april worden dossiers in eenvoudige strafzaken alleen nog via het Advocatenportaal verstrekt. Het gaat om een pilot van drie maanden in de arrondissementen Den Haag, Midden-Nederland, Gelderland en Overijssel.

In deze arrondissementen krijgen advocaten bij eenvoudige politierechterzaken, kantonzaken en zaken van minderjarigen die op zitting staan gepland het dossier alleen nog digitaal. De reacties van advocaten op deze pilot zijn gemengd. Dat dossiers nu alleen via het Advocatenportaal verstrekt worden, zien sommige advocaten wel als een verbetering. Eerder ontvingen zij stukken soms drie of vier keer: via het portaal, maar ook via de post en via meerdere e-mails. Maar ook binnen het portaal zien advocaten soms documenten meer dan één keer staan. Nadeel aan de huidige set-up vinden sommige advocaten dat er voor elk bestand dat in het Advocatenportaal verschijnt een aparte notificatie is. Ook melden verschillende advocaten problemen met de stukken in het portaal. Soms verdwijnen bestanden na twee weken en rechters en advocaten blijken niet altijd over dezelfde stukken te beschikken. Het klantcontactcentrum van de Rechtspraak bevestigt soms telefoontjes te ontvangen van advocaten die bepaalde documenten online niet zien, terwijl deze wel zijn vrijgegeven in het systeem. Een woordvoerder van de Rechtspraak laat weten dat gaat om een pilot, die doorlopend gemonitord wordt. ‘Dit soort punten zullen we meenemen in de eind-evaluatie en het plan voor het vervolg,’ zegt de woordvoerder. Na de vorige pilot is in elk geval één verbetering doorgevoerd die positief is ontvangen: advocaten kunnen nu een andere advocaat of hun secretaresse machtigen om stukken in het portaal in te zien.

Download artikel als PDF

Advertentie