De Extra Beveiligde Inrichting (EBI) op het gevangenisterrein in Vught schendt fundamentele rechten. Het recht van advocaten op onbelemmerde toegang tot hun cliënt wordt met de voeten getreden. Ook worden in EBI deskundigen die een advocaat inschakelt afgeluisterd en dat is ‘niet conform de rechten op een eerlijk proces’. Dat zegt Geert-Jan Knoops, hoogleraar internationaal strafrecht en advocaat donderdag 7 mei in de Volkskrant.

Geert-Jan Knoops is een van de advocaten van Lau Geeraets, die eind april zelfmoord pleegde in de EBI. Geeraets deed dit een dag na zijn veroordeling tot levenslang voor dubbele moord. Hij voelde zich in de zwaar beveiligde gevangenis ‘levend begraven’, volgens advocaat Marcel Heuvelmans. In een afscheidsbrief schreef Geeraets dat hij het strenge gevangenisregime niet verdroeg.

Het EBI-regime staat bekend als een van de strengste detentieregimes ter wereld. ‘Ik moest soms blaadje voor blaadje het strafdossier tegen de glaswand houden’, zegt Knoops in de Volkskrant. ‘Een cliënt moet zich voorover buigen over een vastgeschroefd tafelblad om alles te kunnen lezen. Ik kan in de EBI niet op een gelijke wijze een strafzaak voorbereiden zoals dat kan in een normaal huis van bewaring, of zelfs bij de internationale straftribunalen waar ik optreed.’

De Nederlandse overheid werd in 2003 veroordeeld door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens vanwege het regime in de EBI. Het veelvuldig boeien en visiteren van gevangenen was hier de oorzaak van. Sindsdien is er volgens Knoops nauwelijks iets essentieels veranderd.

Knoops roept de politiek op een onafhankelijke commissie in te stellen die het EBI-regime toetst aan de beginselen van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

Advertentie