Dekenberaad: Structureel niet-innen van de eigen bijdrage
In Advocatenblad 2014-12, p. 47, in de rubriek ‘Van de Orde’, hebben de dekens laten weten dat het structureel niet-innen van de eigen bijdrage onwenselijk is en dat hetzelfde geldt voor het werven van cliënten (bijvoorbeeld via advertenties) met de mededeling dat geen eigen bijdrage verschuldigd is. In het kader van een dekenbezwaar is deze materie voorgelegd aan het Hof van Discipline. Het hof heeft in een uitspraak van 10 april 2015 (zaaknummer 7353) bepaald dat de wet noch de verordeningen en gedragsregels de vrijheid van een advocaat om ook structureel de eigen bijdrage niet te innen beperkt, en niet is gebleken van bijzondere handelingen of nalaten door de advocaat in kwestie die meebrengen dat hij misbruik maakt van die vrijheid. Het hof acht het dekenbezwaar derhalve ongegrond (voor de aan deze beslissing ten grondslag liggende overwegingen wordt verwezen naar de betreffende uitspraak). Ondanks deze uitspraak achten de dekens het structureel niet-innen van de eigen bijdrage onwenselijk. De dekens zullen evenwel de uitspraak van het hof respecteren.

Ordebericht: Dijkhoff toch in gesprek met Juridisch Loket
Het Juridisch Loket maakte vorige maand bekend alle balies te gaan sluiten. Rechtzoekenden kunnen vanaf mei alleen nog een afspraak maken via een betaald telefoonnummer. De aangekondigde sluiting van alle balies van het Juridisch Loket kon op veel kritiek rekenen vanuit de advocatuur en rechtzoekenden. De toegang tot het recht voor de laagste inkomens komt hiermee in gevaar. Als reactie op het nieuws stelt de NOvA: ‘Sluiting van de balies van het Juridische Loket toont aan dat toegang tot het recht niet is gewaarborgd. Het voornemen tot sluiting van de balies is niet besproken met de NOvA, terwijl juist de advocatuur een grote rol heeft in de eerstelijns rechtsbijstandsvoorziening.’ Na een debat in de Kamer met staatssecretaris Dijkhoff dienden SP, PvdA, CDA, GL, D66, PvdD, CU en de fractie Kuzu een motie in die de regering oproept de balies open te houden. GroenLinks diende daarnaast een motie in voor een gratis telefoonnummer voor het Juridisch Loket met steun van SP en D66. Staatssecretaris Dijkhoff heeft alle moties ontraden, maar wel toegezegd in gesprek te gaan met de directie van het Juridisch Loket. De motie over het blijven bieden van hulp aan de balies van de Juridische Loketten is op 21 april aangenomen. De overige moties zijn verworpen.

@Advocatenorde
@Advocatenorde Weet iedereen wat de gevolgen zijn, behalve #Dijkhoff? Foute boel, dat ‘eerst doen, later gevolgen bekijken’. #rechtsbijstand
AJPScheffer

@Advocatenorde Recht is al lang een luxeproduct. Alleen allerrijksten (eigen geld) en allerarmsten (toevoeging) kunnen het zich veroorloven.
ACo_parent

@Advocatenorde Het juridisch loket is laagdrempelig en voor ieder toegankelijk! DAT MOET BLIJVEN!!!
AJelleVelde

Download artikel als PDF

Advertentie