Het ministerie van Veiligheid en Justitie onderzoekt de mogelijkheid om het initiatief tot de mediationvoorstellen van Ard van der Steur op te pakken. Dat heeft een woordvoerder van het ministerie bevestigd. Doorslaggevend voor de beslissing om de mediationvoorstellen al dan niet over te nemen, is de procedure die hiervoor moet worden gevolgd.

Als VVD-Kamerlid diende Ard van der Steur zijn mediationvoorstellen in. De Wet registermediator, Wet bevordering van mediation in het burgerlijk recht en de Wet bevordering van mediation in het bestuursrecht liggen op dit moment in de Tweede Kamer. Het ministerie onderzoekt of de wetgevingsprocedure opnieuw moet beginnen als ze het initiatief overneemt.

Als het overnemen van de wetsvoorstellen leidt tot veel vertraging, is dat voor het ministerie een reden om de voorstellen bij de VVD-fractie te laten, meldt de woordvoerder. Dat zou wel betekenen dat een ander Kamerlid zich de inhoud van de wetsvoorstellen eigen moet maken, wat ook kan leiden tot vertraging. Volgens de woordvoerder heeft het dan ook voordelen als het ministerie de voorstellen oppakt. De initiatiefnemer, de huidige minister van Veiligheid en Justitie Ard van der Steur, kan de voorstellen dan zelf verdedigen en afhandelen.

Kamerlid Michiel van Nispen (SP) benadrukt dat zijn partij zich niet zo zeer richt op de procedure, maar meer op de inhoud van de mediationvoorstellen. Dat de toegang tot het recht gewaarborgd blijft, vindt hij van belang. ‘Mediation moet geen verplichting worden,’ zegt Van Nispen.

‘Er was nog relatief veel kritiek vanuit de Kamer, waar de oorspronkelijk indiener Van der Steur nog beperkt aan tegemoet is gekomen. Het wordt sowieso interessant hoe dit verder gaat en hoe de verschillende partijen zich gaan opstellen.’

Sabine Droogleever Fortuyn

Advertentie