–   Hof van discipline, 6 juni 2014, zaaknr. 6999, ECLI:NL:TAHVD:2014:139.

–   Wat een behoorlijk advocaat betaamt.

–   Een advocaat behoort zijn diensten niet ongevraagd aan te bieden aan wachtenden in een gerechtsgebouw.

 

In de gerechtsgebouwen van de Rechtbank Noord-Nederland werden zogeheten gijzelingszittingen gehouden. De kantonrechter behandelde tijdens die zittingen vorderingen tot gijzeling van personen die niet voldaan hadden aan sancties op grond van de Wet Mulder. In die gebouwen bood mr. X meerdere malen, voorafgaand aan dergelijke zittingen, ongevraagd diensten aan.

Na een dekenbezwaar legde de raad mr. X hiervoor drie maanden voorwaardelijke schorsing op.

    Het hof oordeelt in hoger beroep dat een gerechtsgebouw bestemd is voor de behandeling van rechtszaken en fungeert als wachtruimte voor personen in afwachting van de behandeling van hun zaak. De advocaat behoort geen afbreuk te doen aan het belang dat dit wachten ongestoord kan plaatsvinden en dat wachtenden niet ongevraagd door een advocaat worden benaderd voor juridische bijstand. Daarom is het gedrag van mr. X, dat bovendien stelselmatig was, onbetamelijk.

    Het beroep van mr. X op het belang van de betrokken justitiabelen maakt dit niet anders. Hij weet namelijk niet of zij rechtsbijstand behoeven en bovendien kunnen zij zich op andere manieren voorzien van rechtsbijstand. Daarover kunnen zij zich informeren buiten het gerechtsgebouw of eventueel daarbinnen, maar dan op eigen initiatief.

    Het hof matigt de maatregel tot een berisping.

Download artikel als PDF

Advertentie