Hoe staat u er financieel voor?
Het Advocatenblad probeert de financiële situatie waarin advocaten verkeren door middel van een enquête binnen de beroepsgroep in kaart te brengen. Zo kunnen advocaten hun financiële situatie onderling vergelij-ken en kan het Advocatenblad gericht zoeken naar antwoorden op uw financiële vragen.
De economische crisis en de bezuinigingen van opeenvolgende kabinetten hebben ook in de advocatuur sporen nagelaten. Daarnaast blijken recente wijzigingen, bijvoorbeeld ten aanzien van pensioenwet- en regelgeving, vragen onder advocaten op te roepen. Hoe geef ik mezelf een onbezorgde oude dag? Wat moet ik opzijzetten voor arbeidsongeschiktheid? Maar ook: wat als ik ga scheiden? Dit alles is voor het Advocatenblad reden om de financiële situatie van de advocatuur te onderzoeken door middel van een enquête.
Wat wij vragen? Tien minuten van uw tijd voor het invullen van onze online enquête. Uw bijdrage heeft uiteraard op anonieme basis plaats. De resultaten worden binnenkort gepubliceerd in het Advocatenblad, samen met de antwoorden op de vragen die onder u en uw beroepsgenoten leven. Onder de deelnemers van deze enquête wordt tienmaal de juridische thriller Witte inkt verloot.
Ga naar www.advocatenblad.nl om onze enquête in te vullen.

Advocaat-redactielid voor het Advocatenblad
Het Advocatenblad zoekt naar een advocaat die zich als redactielid wil inzetten voor het blad. Gezien de samenstelling van de advocatenredactie genieten specialisten op het terrein van burgerlijk procesrecht en burgerlijk recht de voorkeur. De momenteel negenkoppige advocatenredactie staat borg voor de juridisch-inhoudelijke kwaliteit van de titel Advocatenblad en doet suggesties voor de inhoud. Geregeld schrijven de redacteuren artikelen voor het Advocatenblad. De van de Nederlandse orde van advocaten onafhankelijke redactie vergadert op de eerste dinsdag van de maand bij de Nederlandse orde van advocaten in Den Haag. Voor het bijwonen van deze vergaderingen ontvangen de advocaat-redacteuren een vacatievergoeding. Zij worden benoemd voor de duur van vier jaar en zijn eenmaal herbenoembaar.

@Advocatenblad
Wet verdeling pensioenrechten bij scheiding? Verevenen van Boon/Van Loon pensioen? Verdelen en verevenen zijn géén synoniemen @Advocatenblad.
@GeeskevC

@Advocatenblad Noch peer review, noch intervisie zijn werkbare instrumenten. Ik kies voor procesmatig, gestructureerd werken en veel PE.
@CarenSchipperus

Lezenswaardig artikel Tatiana Scheltema over overheid die zich niet aan de regels wenst te houden #rechtsstaat.
@Ellen_Timmer

Onwelgevallige rechterlijke uitspraken? ‘De [balende] dekens zullen evenwel de uitspraak van het hof respecteren.’
@Advocatenblad
@WillemdenHertog

Correctie
In Advocatenblad 2015-4 stond in de rubriek Transfers dat de heer mr. A.G.D. van der Wolk gewijzigd is van kantoor. Daarbij is niet opgenomen dat mr. Van der Wolk overgestapt is naar het kantoor van Morrison & Foerster in Berlijn.

Poll
De fax lijkt een comeback te maken, in elk geval in het burgerlijk procesrecht. Hoe vaak gebruiken respondenten van de poll op www.advocatenblad.nl hun faxmachine nog?

Download artikel als PDF

Advertentie