Artikel 26 van de Advocatenwet, dat de algemene raad van de Nederlandse orde van advocaten verantwoordelijk maakt voor het uitvoeren van kwaliteitstoetsen, moet nog ingevoerd worden. Als streefdatum geldt nog steeds 1 januari 2016. De algemene raad stelt als instrument peer review voor, blijkt uit een notitie die de AR indiende bij de vergadering van het college van afgevaardigden in april.

     De algemene raad ziet peer review als een vorm van intercollegiale toetsing waarin aan de hand van een aantal dossiers de vakinhoudelijke expertise en aanpak worden besproken. De notitie stuitte op bezwaren: volgens sommige collegeleden zou intervisie een beter alternatief zijn. Ook een poll op advocatenblad.nl wijst in die richting: 65 procent van de respondenten was voor een vorm van intervisie, terwijl 35 procent voor peer review stemde.

     AR-lid Hans Vogels nodigde de collegeleden uit voorstellen in te dienen voor de invulling van de kwaliteitstoetsen. De NOvA laat weten daarop nog geen reactie te hebben ontvangen.

Nathalie Gloudemans-Voogd

Download artikel als PDF

Advertentie