Hof van discipline, 2 mei 2014, zaaknr. 7014, ECLI:NL:TAHVD:2014:187.

  Tuchtprocesrecht.

  Het overlijden van een advocaat leidt tot het verval van het recht een klacht of bezwaar tegen hem in te dienen.

 

De raad legde mr. X naar aanleiding van dekenbezwaar een schorsing van een maand op. Mr. X stelde beroep in, maar vóór de behandeling daarvan is hij overleden.

    Het hof oordeelt dat het onverenigbaar is met persoonlijk karakter van het advocatentuchtrecht dat een klachtprocedure wordt begonnen of voortgezet nadat de advocaat tegen wie de klacht zich richt is overleden. Het overlijden doet het recht vervallen om een klacht of bezwaar tegen de advocaat in te dienen. Daarbij maakt het geen verschil in welk stadium de tuchtprocedure zich bevindt.

    Vernietiging van de beslissing van de raad; deken niet-ontvankelijk.

Download artikel als PDF

Advertentie