Ja, advocaten moeten meewerken aan kantoorbezoeken van de deken. Maar ze hoeven zich nou ook weer niet bij binnenkomst van het gezag terstond ter aarde te werpen en al hun zonden spontaan gaan bekennen.

Mr. X had een een rekening van een opdrachtnemer onbetaald gelaten, en bleek ook nog een Ordediner niet te hebben betaald. Reden voor de plaatsvervangend deken om maar eens bij mr. X langs te gaan. Die toonde zijn bankafschriften, en daaruit bleek dat mr. X drieduizend euro van de derdenrekening had geleend.

In een dekenbezwaar kreeg mr. X als verwijt dat hij in strijd met de Vafi (sinds 1 januari opgenomen in de Verordening op de advocatuur had gehandeld, én dat hij daar niet uit eigen beweging melding van had gemaakt. De Haagse raad vond ook dat laatste inderdaad klachtwaardig, maar dat gaat het Hof van Discipline te ver. Als er niet expliciet naar gevraagd is hoeft de advocaat met zoiets niet voor de draad te komen, zeker nu de lening duidelijk en direct herkenbaar uit de bankafschriften bleek.

Wat natuurlijk wel echt ernstig was, was die lening van de derdenrekening. En bij het Hof liet mr. X duidelijk blijken dat hij dat ook inzag. Hij beloofde er nooit meer aan te komen. Al met al kon de maatregel wat betreft het Hof wel wat minder: die ging van vier naar één week voorwaardelijk.

Advertentie