Het aantal Eerste Kamerleden met een achtergrond in de advocatuur is gehalveerd van tien naar vijf. Zittend SP-Kamerlid Bob Ruers, letselschadeadvocaat bij Wout Van Veen Advocaten, denkt dat de kwaliteit van het werk van de nieuwe Eerste Kamer onder druk komt te staan door het afnemende aantal advocaten. ‘Het lijkt me toch heel moeilijk om dossiers hier goed op te pakken zonder juridische achtergrond. Ga er maar aanstaan als je nog nooit een wet hebt doorgenomen!’

De SP-fractie is de enige waarin het aantal advocaten stijgt, van een naar twee. Bob Ruers krijgt versterking in de persoon van Anneke Wezel van Staals Advocaten. Ruers: ‘Dat is een bewuste keuze. We kijken aan de hand van de portefeuille die voorbij komen, welke specialisten we nodig hebben.’

De PVV-fractie nam afgelopen dinsdag afscheid van de enige advocaat in haar gelederen, Tobias Reynaers van het Roosendaalse kantoor Haans Advocaten. ‘De fractie heeft de keuze gemaakt om keihard oppositie te voeren. Ik pas daar als gematigd persoon minder bij. Er is ook gekeken naar de regionale spreiding, en er staat al een Brabander op de lijst.’ Advocaten hebben volgens Reynaers duidelijk meerwaarde voor de Eerste Kamer. ‘Ze kunnen goed inschatten welke uitvoeringsproblemen wetgeving kunnen opleveren. Daarom is het betreurenswaardig dat het aantal advocaten daalt.’

Minder juristen
Emeritus hoogleraar informaticarecht Hans Franken, die afscheid nam van de CDA-fractie, signaleert dat er niet alleen minder advocaten zitten in de nieuwe senaat, maar dat in het algemeen het aantal juristen afneemt. ‘De Eerste Kamer heeft mensen nodig die praktijkervaring hebben met civiel recht en strafrecht. 50 procent van haar output is immers wetgeving. Ze moet wel een kwaliteitsinstituut blijven.’ De afgezwaaide CDA-senator vreest, net als Tobias Reynaers, dat door het dalend aantal juristen in de senaat ook de gesubsidieerde rechtsbijstand weer in de verdrukking zal komen. Door een motie van Franken werden de bezuinigingen van 85 miljoen euro op de rechtsbijstand begin dit jaar voorlopig opgeschort.

Ethica Heleen Dupuis, die is teruggetreden uit de VVD-fractie, maakt zich meer zorgen over de kwaliteit van wetgeving. ‘Die is de laatste zestien jaar al dramatisch gedaald.’ Dupuis, die ooit een kandidaatsexamen rechten haalde, vindt dat het belang van juristen ook weer niet overdreven moet worden. ‘Wetten zijn er voor ons allemaal, dus dan zouden ze in de Eerste Kamer door iedereen gelezen moeten kunnen, ook door niet-juristen.’

Maarten Bakker

Advertentie