Er is geen sprake van een ‘ongebreidelde’ kostenstijging in het stelsel van gefinancierde rechtsbijstand. Dat stelt de commissie Duurzaam stelsel gefinancierde rechtsbijstand vast in een tussentijds rapport. Sterker, de reële uitgaven zijn volgens de commissie in de afgelopen jaren gedaald.

De commissie stelde vast dat de daling van de uitgaven voortvloeiend uit toevoegingen begon in 2011 en mede het gevolg is van een reële daling van de tarieven voor vergoedingen aan advocaten. In 2012 en 2013 nam het aantal toevoegingen weliswaar toe, maar de reële uitgaven bleven dalen, stelt de commissie vast.

In 2014 is ook het aantal toevoegingen gaan dalen. Dat zou volgens de commissie kunnen duiden op een trendbreuk. Vooral in het personen- en familierecht, schrijft de commissie in het tussenrapport, is een sterke daling van toevoegingen te zien. De commissie oppert dat de verhoogde eigen bijdrage in die daling een rol speelt.

De door de Nederlandse orde van advocaten ingestelde commissie onder voorzitterschap van de Leidse hoogleraar Staats- en Bestuursrecht Tom Barkhuysen onderzocht sinds maart de ontwikkeling van de kosten van de gefinancierde rechtsbijstand. Daartoe gebruikte het de cijfers van de Raad voor Rechtsbijstand.

Het rapport van de commissie Duurzaam herstel is te vinden op de website van de Nederlandse orde van advocaten.

Advertentie