In 2014 zijn bij de raden van discipline 1291 nieuwe klachten binnengekomen. Dat is 18 procent minder dan in het jaar ervoor (1584). Daarmee is na twee jaren van stijging het aantal klachten weer terug op het niveau van 2010 en 2011. Dit blijkt uit het jaarverslag van de tuchtcolleges dat op 11 juni werd gepubliceerd.

De raden verklaarden 888 klachten ongegrond of niet-ontvankelijk – dat is 68 procent van het totaal aantal afgehandelde klachten. 422 klachten (32 procent) werden gegrond verklaard. De percentages zijn gelijk aan die uit 2013. Bij 241 van de gegronde klachten ging het om eenmalige en/of kleinere vergrijpen waarvoor de advocaten geen maatregel of slechts een waarschuwing opgelegd kregen.

De raden deelden 122 berispingen en voorwaardelijke schorsingen uit. In 42 gevallen gaven ze een onvoorwaardelijke schorsing. Negen advocaten kregen van de lagere tuchtrechter een schrapping opgelegd. Vaste prik: de kwaliteit van de dienstverlening was de belangrijkste bron van gegronde klachten – in 142 gevallen oordeelde de lagere tuchtrechter dat de geleverde prestatie onder de maat was. Op een goede tweede plaats: gebrekkige communicatie met de cliënt (82 gegronde klachten). Het onderwerp geheimhouding liet een opmerkelijke stijging te zien: het aantal gegronde klachten hierover ging van 4 (2012) en 6 (2013) plots naar 28 in 2014. Navraag bij de raden leerde dat dit waarschijnlijk toeval is.

Het aantal gegronde klachten van dekens (‘dekenbezwaren’) nam de laatste jaren over het geheel genomen wat toe, van 66 in 2011, 60 in 2012 en 62 in 2013 naar 75 in 2014. Geen stormachtige ontwikkeling voor deze post-Docters van Leeuwen-jaren, waarin de dekens besloten een pro-actiever beleid te gaan voeren. De dekens zelf bleven in 2014 tuchtrechtelijk schoon: er waren minder klachten over hun optreden (bij de raden een daling van 56 naar 32) en er werd er niet één gegrond verklaard.

Het Hof van Discipline, dat de hoger beroepzaken behandelt, kreeg te maken met een lichte stijging van het aantal nieuwe zaken: van 352 in naar 368. In appel werden vier advocaten definitief geschrapt – hetzelfde aantal als in 2013. Zeventien advocaten kregen een onvoorwaardelijke schorsing (2013: 18). Het aantal wrakingspogingen bij de raden verdubbelde van 11 naar 22 – alle tevergeefs. Bij het Hof van Discipline daalde de wrakingslust van negen naar drie keer. Maar ook deze wrakers hadden geen succes.

Trudeke Sillevis Smitt

Advertentie