De vertragingen in het wijzen van arrest bij de hoven ‘s-Hertogenbosch en Amsterdam zouden in de loop van 2015 opgelost zijn, verwachtte de minister van Veiligheid en Justitie in 2014. Halverwege het jaar blijken er nog steeds achterstanden te zijn. Zaken die niet meteen in behandeling kunnen worden genomen krijgen in Den Bosch nu zelfs een arresttermijn van 26 weken.

In januari 2013 werd de pilot procesversnelling in hoger beroep ingevoerd bij de gerechtshoven Amsterdam en ’s-Hertogenbosch. Daarbij werd afgeweken van het landelijk procesreglement om de doorlooptijd van procedure te verkorten. Dit leidde inderdaad tot een versnelling bij nieuwe zaken die onder de pilot werden behandeld. Maar er ontstond ook vertraging door een samenloop van pilotzaken en niet-pilotzaken (zie ook ‘Korter is niet altijd beter’ in Advocatenblad 2015-1, p. 43-44.

In oktober 2014 beantwoordde de minister van Veiligheid en Justitie vragen van Eerste Kamerlid en advocaat Bob Ruers (SP) over de achterstanden. De minister verwachtte toen dat de ontstane vertraging in de loop van 2015 opgelost zou zijn. Verschillende advocaten melden medio 2015 dat de vertragingen onverminderd groot zijn. Ruers zelf wacht bijvoorbeeld al meer dan een jaar bij het Hof Amsterdam op arrest in een van zijn zaken.

In Den Bosch krijgen zaken die niet meteen in behandeling kunnen worden genomen sinds 1 januari een arresttermijn van 26 weken. Zodra de zaak feitelijk onder de behandelend kamer is, wordt de arrestdatum gewijzigd naar tien weken. Dit blijkt uit een brief van het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch in bezit van het Advocatenblad. ‘Dit is een overschrijding van de redelijke termijn,’ meent senator Ruers. ‘Advocaten kunnen met verwijzing naar de uitspraak van de Hoge Raad van 28 maart 2014 (ECLI:NL:HR:2014:736, red.) in dat geval een schadevergoeding vorderen van 500 euro.’

Het Hof Amsterdam laat in een reactie weten speciale teams te hebben ingezet waardoor vrijwel alle oude zaken zijn afgerond. De achterstand bij nieuwe pilotzaken is volgens de woordvoerder in een groot deel van de handelsteams al ingelopen. ‘In andere delen van de handelsteams is de doorlooptijd nog onvoldoende teruggebracht. De behandeling vindt daar circa zes in plaats van vier maanden na aanbrengen plaats,’ laat een woordvoerder weten. ‘Deze achterstand zal naar verwachting in de loop van dit jaar verder afnemen.’ Hof ’s-Hertogenbosch was niet bereikbaar voor commentaar, behalve via de fax.

Naschrift

Via de mail geeft het Hof ‘s-Hertogenbosch de volgende reactie: ‘Bij het hof in Den Bosch is de geschetste problematiek vergelijkbaar. Ook het Bossche hof betreurt dat de invoering van de pilot advocaten heeft “gedwongen” sneller te procederen, terwijl het hof de zaak niet snel kan afhandelen. Ook hier speelt dat er sprake is van een overgangsfase die onvermijdelijk lijkt bij dit soort ingrijpende proceswijzigingen. Verder heeft ook het Bossche hof te maken (gehad) met onvoldoende raadsheren om de in omvang en complexiteit toegenomen civiele zaken tijdig af te doen.  Het hof streeft ernaar de wachttijd voor arresten aan het einde van dit jaar te hebben teruggebracht.’

Nathalie Gloudemans-Voogd

Advertentie