De regeringspartijen PvdA en VVD reageren terughoudend op de uitkomsten van het onderzoek van de commissie Duurzaam stelsel gefinancierde rechtsbijstand, waaruit blijkt dat de kosten van rechtsbijstand niet ongebreideld zijn gestegen. De commissie is ingesteld door de Nederlandse orde van advocaten.

Ze stelde deze week vast dat de reële kosten van rechtsbijstand juist zijn gedaald in recente jaren. VVD-fractiewoordvoerder Foort van Oosten, zelf afkomstig uit de advocatuur, wil nog helemaal niet reageren op de bevindingen van de commissie Duurzaam stelsel gefinancierde rechtsbijstand. Zijn woordvoerster laat weten dat de VVD-fractie wacht op het rapport over de rechtsbijstand van de commissie-Wolfsen, die is ingesteld op verzoek van de Eerste Kamer.

‘Laten we kijken of de cijfers kloppen’, zegt PvdA-Kamerlid Jeroen Recourt over de uitkomsten van de commissie Duurzaam stelsel gefinancierde rechtsbijstand. ‘Maar als ze kloppen, dan is dat goed nieuws. Als er nu al minder wordt uitgegeven aan gesubsidieerde rechtsbijstand, dan heeft dat natuurlijk consequenties voor de plannen die er liggen in de Eerste Kamer.’ Recourt wil ook weten waar de commissie Wolfsen mee komt. Ze moet uiterlijk op 1 september haar eindverslag publiceren.

Michiel van Nispen van de SP-fractie is duidelijker: de 85 miljoen aan bezuinigingen op de rechtsbijstand kunnen worden geschrapt. ‘Die zijn door de regering steeds gerechtvaardigd met het argument dat er sprake was van een forse kostenstijging was en dat het stelsel ‘beheersbaar’ moest blijven voor de toekomst. Nu er niks aan de hand blijkt met de kosten voor rechtsbijstand kunnen de bezuinigingen dus gewoon van tafel.’ Van Nispen heeft VVD-staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Klaas Dijkhoff al gevraagd op korte termijn te reageren op de uitkomsten van de het rapport van de commissie ingesteld door de orde.

‘Dit onderzoek bevestigt wat we eigenlijk allemaal al langer wisten: de bezuinigingen zijn helemaal niet nodig’, vindt Liesbeth van Tongeren van Groen Links. ‘Desondanks blijft het kabinet inzetten op verdere verschraling van de rechtsbijstand.’ GroenLinks wil niet alleen dat afgezien wordt van verdere bezuinigingen op rechtsbijstand, maar pleit ook voor een ‘fatsoenlijke’ vergoeding voor sociaal advocaten en breed toegankelijke hulpverlening door de Juridische Loketten.

Maarten Bakker

Advertentie