De Tweede Kamer ging vorige week akkoord met een tweede wetsvoorstel rondom het programma Kwaliteit en Innovatie (KEI). ‘Onverstandig,’ noemt een van de twee advocaten die deelneemt aan de eerste beperkte KEI-pilot: hij ziet nog ‘haken en ogen’. De Rechtspraak laat weten juist om deze reden kleinschalig te zijn gestart met KEI: ‘Zo kunnen we tijdig kinderziektes ontdekken en verhelpen.’

Twee vreemdelingrechtadvocaten van hetzelfde kantoor zijn gevraagd als eersten digitaal te procederen; vijftien KEI-zaken heeft Robert Seth Paul sinds 1 april gedaan. Vooral tijdens digitale zittingen, waar de rechters en procespartijen werken met het dossier op computers, ziet Seth Paul een achterstand voor advocaten. ‘Rechters blijven ingelogd in het systeem tijdens de zitting, maar advocaten worden na vijftien tot twintig minuten inactiviteit automatisch uitgelogd. Dan ben je daarna een paar minuten bezig zijn om toegang te krijgen tot het dossier.’

Seth Paul merkt dat hij bij digitale zittingen toch terugvalt op papier. ‘De rechters hebben grote beeldschermen en kunnen verschillende bestanden naast elkaar openen. Op mijn laptop of iPad gaat dat niet.’ Bovendien ontdekte de Amsterdamse advocaat dat de publieke tribune mee kan kijken op zijn scherm. ‘Daarnaast merk ik dat ik niet geconcentreerd kan luisteren naar de IND of de rechter terwijl ik tegelijkertijd door een pdf scroll om een bepaald document te vinden,’ zegt Seth Paul. ‘Ik kan wél luisteren en tegelijkertijd bladeren in een fysiek dossier. Het komt er dus op neer dat ik toch alles moet uitprinten, anders gaat de digitalisering ten koste van de cliënt.’

De advocaat ervaart ook andere technische problemen zoals bestanden die pas na twee dagen in het online dossier staan, pdf’s die niet geüpload kunnen worden, non-berichten via het notificatiesysteem en bestanden met niet-betekenisvolle namen, waardoor niet duidelijk is om welk stuk het gaat. Bovendien lijkt de koppeling tussen de IND en de Rechtspraak niet altijd goed te werken, waardoor de IND bijvoorbeeld bepaalde verzoeken van de rechtbank niet ontving en daar dus ook niet tijdig op reageerde. ‘Daardoor heb ik wel twee zaken gewonnen, maar het klopt natuurlijk niet,’ zegt Seth Paul. Met deze ervaringen noemt de advocaat het ‘onverstandig’ dat de Tweede Kamer al twee KEI-wetsvoorstellen heeft aangenomen.

‘Dit zijn wezenlijke punten en juist de reden dat we vanuit de Rechtspraak gestart zijn met een beperkte pilot,’ laat een woordvoerder van de Raad voor de Rechtspraak weten. ‘Door gecontroleerd te testen kunnen we tijdig kinderziektes ontdekken en verhelpen voordat we met een grotere groep advocaten en zaken gaan werken.’ De Rechtspraak is niet voor uitrollen met een ‘big bang’. Sowieso is er een overgangsperiode van zes maanden, gerekend vanaf het moment dat drie van de vier KEI-wetsvoorstellen in het Staatsblad staan, voordat het digitale procederen wordt ingevoerd. De eerdere streefdatum van 1 januari 2016 wordt waarschijnlijk niet gehaald, omdat de Eerste Kamer naar verwachting niet voor 1 juli de drie wetsvoorstellen heeft behandeld.

Nathalie Gloudemans-Voogd

Advertentie