Advocaten geven hun financiële situatie het rapportcijfer 6,7. Dat blijkt uit een online enquête van Kien Onderzoek in opdracht van het Advocatenblad waaraan ruim tweehonderd advocaten deelnamen. De resultaten zijn opgenomen in het artikel ‘Uw financiële levensweg’ in het Advocatenblad dat vandaag verschijnt.

Opvallend: hoe jonger advocaten zijn, hoe hoger zij hun financiële situatie waarderen. Advocaten tot 30 jaar geven gemiddeld een 7,2 aan hun financiële situatie en 60-plussers een 6,4. Ook per arrondissement zijn er verschillen: van een 7,4 gemiddeld in Overijssel tot een 5,7 in Oost-Brabant.

De grootste groep advocaten (41,7 procent) ziet de eigen financiële toekomst zonnig in, een kwart is neutraal en één op de vier is negatief over de eigen financiën in de toekomst. De bezuinigingen op de rechtsbijstand heeft veel tot zeer veel invloed op het inkomen, stelt bijna de helft (44,3) procent van de deelnemende advocaten. Van de deelnemers zegt 61,5 procent vermogen op te bouwen, de meesten doen dat door te sparen. Als ze al beleggen zegt het merendeel dit risicomijdend te doen. Het doel van het opbouwen van vermogen is pensioen, maar 31,5 procent van de advocaten verwacht aan het einde van het werkende leven niet genoeg te hebben opgebouwd.

Het Advocatenblad distilleerde uit de enquête financiële kwesties waarmee advocaten te maken krijgen en legde deze voor aan experts van Van Lansschot. De vragen en antwoorden resulteerden in de financiële levensweg die in het huidige nummer van het Advocatenblad is te zien.

Opmerkelijk was de verdeeldheid over de vraag of advocaten een belang mogen hebben in bedrijven van cliënten of wederpartijen. Driekwart van de advocaten vond van niet, een kwart van wel. Overigens vond 46,2 procent het wel verantwoord dat advocaten beleggen, ook al kan het zo zijn dat ze dan aandelen hebben van cliënten of wederpartijen.

Advertentie