De drie Rotterdamse dekenbezoekweigeraars weten waar ze aan toe zijn. Ook in hoger beroep besliste de tuchtrechter in hun nadeel. Dekenbezoek, daar kom je niet onderuit met een beroep op de geheimhoudingsplicht. Dekens en hun gevolg moeten zelf ook geheimhouding betrachten. Maar in bijzondere omstandigheden kan een advocaat wél inzage in of meer specifieke dossiers weigeren.

Bijvoorbeeld als een advocaat in een tuchtzaak voor een collega optreedt, licht het Hof van Discipline in een van de drie zaken toe. Het is dan aan de betrokken advocaat om zijn weigering gemotiveerd aan de deken te melden en in overleg te treden. ‘Ook is denkbaar,’ zegt het hof, ‘dat in verband met bronbescherming wordt geanonimiseerd. Naar verwachting zal in deze gevallen de deken afzien van inzage in het betreffende dossier, dan wel een collega-deken of lid van de raad van toezicht inschakelen.’ In welke andere gevallen weigeren mag, en wanneer nou precies welke oplossing moet worden gekozen – dat zal de praktijk moeten uitwijzen.

Advertentie