De algemene raad van de NOvA ‘omarmt’ de aanbevelingen uit de tussentijdse evaluatie van de beroepsopleiding. De NOvA zal de studielast verlagen door onder andere twee kleine keuzevakken te schrappen en het aantal eindtoetsen terug te brengen van twaalf naar zes. Dat bleek tijdens de vergadering van het college van afgevaardigden gisteren.

Tijdens de CvA-vergadering lichtte Willem-Jan van Elk van adviesbureau HGRV de tussentijdse evaluatie van de beroepsopleiding toe. Een van de geconstateerde knelpunten is de omvang. ‘Zowel de nominale als de feitelijke studielast wordt als hoog ervaren,’ zei van Elk. HGRV adviseert daarom om de nominale studielast terug te brengen met tien procent. De feitelijke studielast kan verminderd worden door het aantal toetsen te halveren en ADR in het tweede jaar aan te bieden. Ook stelde Van Elk voor de duur te verkorten tot iets meer dan twee jaar, met meteen aan het begin van jaar drie een compact blok.

Na afloop van de vergadering bevestigde AR-lid Marjan van der List aan het Advocatenblad dat de algemene raad alle aanbevelingen ‘omarmt’. ‘We verwachten vooral dat het de druk verlaagt voor de stagiaires,’ zei Van der List. Sommige collegefracties vreesden dat een vermindering van de studielast ook een kwaliteitsvermindering zou inhouden, maar dat bestreed het AR-lid. ‘Hoewel de stagiaires de helft minder formele toetsen zullen hebben, worden ze nog wel getoetst, bijvoorbeeld met een huiswerkopdracht.’

Meerdere fracties van het college van afgevaardigden uitten gisteren complimenten voor Van der List en de beroepsopleiding. Dat was ook in lijn met een laatste aanbeveling die Van Elk het college gaf: ‘Wees trots op de beroepsopleiding en de stagiaires die binnenkort afstuderen.’

Nathalie Gloudemans-Voogd

Advertentie