AFLUISTEREN  Met het aftappen van communicatie tussen advocaten en cliënten schenden inlichtingen- en veiligheidsdiensten structureel het verschonings-recht van advocaten. Daarom moeten de AIVD en de MIVD daar direct mee stoppen, eisten advocaten van het afgeluisterde kantoor Prakken d’Oliveira, de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten en de Raad van Europese Balies op woensdag 17 juni in een kort geding tegen de Staat.

 

RECHTSBIJSTAND  De commissie-Wolfsen, die op verzoek van de Eerste Kamer onderzoek doet naar de gesubsidieerde rechtsbijstand, is kritisch over de puntentoekenning aan advocaten. Ze bekijkt of het huidige systeem gehandhaafd kan worden.

 

RECHTSBIJSTAND (2)  Er is geen sprake van een ‘ongebreidelde’ kostenstijging in het stelsel van gefinancierde rechtsbijstand. Dat stelt de commissie Duurzaam stelsel gefinancierde rechtsbijstand vast in een tussentijds rapport. Sterker nog, de reële uitgaven zijn volgens de commissie in de afgelopen jaren gedaald. De regeringspartijen PvdA en VVD reageren terughoudend op de uitkomsten van het onderzoek van de commissie, die is ingesteld door de NOvA.

 

MEDIATION  De drie mediationvoorstellen die Ard van der Steur als Kamerlid indiende, heeft Kamerlid Foort van Oosten (VVD) op 10 juni ingetrokken. De regering komt zelf met nieuwe mediationvoorstellen.

 

PILOT PROCESVERSNELLING  De vertragingen in het wijzen van arrest bij de hoven Hof ’s-Hertogenbosch en Amsterdam zouden in de loop van 2015 opgelost zijn, verwachtte de minister van Veiligheid en Justitie in 2014. Halverwege het jaar blijken er nog steeds achterstanden te zijn. Zaken die niet meteen in behandeling kunnen worden genomen, krijgen in Den Bosch nu zelfs een arresttermijn van 26 weken.

 

EUROPA  Eurocommissaris Věra Jourová wil tegenstanders van het nog op te richten Europees Openbaar Ministerie over de streep trekken met een decentrale structuur. Dat zei ze begin juni na ontmoetingen met minister Ard van der Steur (Justitie) en de justitiecommissie van de Tweede Kamer. De Europese Commissie wil dat het Europees OM de fraude met Europese subsidie aanpakt.

 

SENAAT  Het aantal senatoren met een achtergrond in de advocatuur halveert. De 75-koppige Eerste Kamer, die 2 juni afscheid nam, telde tien senatoren met een verleden in de advocatuur. De nieuwe Eerste Kamer, die op dinsdag 9 juni aantrad, telt vijf leden met een achtergrond als advocaat.

Download artikel als PDF

Advertentie