JIHAD, ISLAM EN RECHT
Het 33ste jaarlijkse symposium van de Vereniging tot bestudering van het Recht van de Islam en het Midden-Oosten heeft op 2 juli 2015 plaats. Thema van de bijeenkomst is ‘jihad, islam en recht’. Dr. Marloes van Noorloos behandelt de strafrechtelijke aanpak van jihadisme in Nederland. Dr. Jogchum Vrielink gaat in op de bestrijding van terrorisme en extremisme in België na de aanslag op Charlie Hebdo.
Datum: 2 juli 2015.
Plaats: Sterrenwacht, zaal C1.04 Universiteit Leiden, Sterrenwachtlaan 5-9, Leiden.
Ga voor meer informatie en aanmelding naar http://www.verenigingrimo.nl/.

 

THE ‘UTRECHT SCHOOL’: PAST, PRESENT AND FUTURE
In het studiejaar 2014/2015 viert het Willem Pompe Instituut voor Strafrechtswetenschappen zijn tachtigjarig bestaan. Op 1 oktober 2015 heeft een internationaal congres plaats met als thema: The ‘Utrecht School’: Past, Present and Future. Tijdens dit congres wordt een bundel, tot stand gebracht door een groot aantal huidige medewerkers van het Willem Pompe Instituut, gepresenteerd.
Ga naar voor meer informatie naar http://bit.ly/1IikCq6.

 

KLOKKENLUIDER OF QUERULANT?
Wat kan Multatuli ons leren? Wat is de wenselijkheid van klokkenluiders in onze samenleving? Tijdens een interview en een forumdiscussie staan deze vragen centraal.
Met bijdragen van onder anderen Philip Vermoortel (Hoogleraar Letterkunde KU Brussel), Theodor Holman (publicist) en Ronald van Raak (Kamerlid SP en initiatiefnemer Wet Huis voor klokkenluiders).
Datum: 7 november 2015.
Plaats: De Balie, Kleine-Gartmanplantsoen 10, Amsterdam.
Ga voor meer informatie en aanmelding naar http://www.debalie.nl/home/.

Download artikel als PDF

Advertentie