Twee digitale handtekeningen verplicht bij digitale betalingen rekening stichting derdengelden.

 

In het eerste kwartaal van 2014 is iedere advocaat schriftelijk door de deken geïnformeerd over de verplichtingen rondom de stichting derdengelden. Hierbij is onder meer uitleg gegeven over de procedure voor betalingen van een rekening van de stichting derdengelden. Voor digitale betaling gold destijds dat één bestuurder digitaal mocht autoriseren, onder de voorwaarde dat in het dossier de schriftelijke goedkeuring voor de betaling was vastgelegd van twee bestuurders.
    De ontwikkeling rondom digitale betalingen heeft sindsdien niet stilgestaan. Zo is het tegenwoordig bij alle grote Nederlandse banken mogelijk om digitale betalingen door twee bestuurders te laten autoriseren. Nu dit bij alle grote Nederlandse banken mogelijk is, zijn de dekens van mening dat alle digitale betalingen van een rekening van de stichting derdengelden ook op die wijze dienen plaats te vinden. Een digitale overboeking met één autorisatie en schriftelijke goedkeuring van twee bestuurders in het dossier wordt niet meer toegestaan.
    De twee bestuurders kunnen de taak zelf voor de overboeking zorg te dragen niet overdragen, niet aan andere advocaten/niet-bestuurders en niet aan andere medewerkers van kantoor. Dat was onder de oude regeling ook al zo. Een stichting kan meerdere bestuurders benoemen opdat er altijd twee bevoegde bestuurders beschikbaar zijn om betalingen te verrichten.

Download artikel als PDF

Advertentie