Een van de twee deelnemers aan de eerste beperkte pilot met digitaal procederen, Robert Seth Paul, ziet nog ‘haken en ogen’ aan de invoering van het programma Kwaliteit en Innovatie (KEI). ‘Rechters blijven tijdens een digitale zitting ingelogd, maar advocaten worden na twintig minuten inactiviteit automatisch uitgelogd. Dan ben je weer een paar minuten bezig om toegang te krijgen tot het dossier.’
    Seth Paul blijft terugvallen op papier. ‘De rechters hebben grote beeldschermen en kunnen verschillende bestanden naast elkaar openen. Op mijn laptop of iPad gaat dat niet.’ Bovendien ontdekte de Amsterdamse advocaat dat de publieke tribune mee kan kijken op zijn scherm. ‘Daarnaast merk ik dat ik niet geconcen-treerd kan luisteren terwijl ik tegelijkertijd door een pdf scroll om een bepaald document te vinden,’ zegt Seth Paul. ‘Ik kan wél luisteren en bladeren in een fysiek dossier. Ik moet dus toch alles uitprinten, anders gaat de digitalisering ten koste van de cliënt.’
    De Rechtspraak laat weten juist om deze redenen kleinschalig te zijn gestart met KEI: ‘Door gecontroleerd te testen, kunnen we tijdig kinderziektes ontdekken en verhelpen voordat we met een grotere groep advocaten en zaken gaan werken.’

Download artikel als PDF

Advertentie