Meerdere onderzoeken starten naar het feitenonderzoek dat De Brauw voor NS deed rond onregelmatigheden bij de aanbesteding van het spoor in Limburg. De Amsterdamse deken gaat een oordeel vellen over de opzet en werkwijze van het onderzoek door De Brauw. Er daarnaast komt een ‘second opinion’ op het advies dat het kantoor heeft afgegeven. De Brauw heeft zelf ook een externe ‘verificator’ aangesteld. Dit blijkt uit de Kamerbrief die minister Jeroen Dijsselbloem (Financiën, PvdA) gisteren naar de Tweede Kamer stuurde. Ook de Nederlandse orde van advocaten laat weten een algemeen onderzoek te starten naar de noodzaak van regels bij feitenonderzoek door advocaten.

De Brauw zou bij de aanbesteding van NS in Limburg verschillende petten op hebben gehad, meldde het Financieel Dagblad eind juni. Eerst verleende De Brauw rechtsbijstand aan NS bij een onderzoek van de ACM over klachten rond de aanbesteding. Daarna deed De Brauw ook het feitenonderzoek naar onregelmatigheden binnen NS bij het verwerven van deze concessie. Uit dat onderzoek bleken vervolgens inderdaad onregelmatigheden.

Op antwoorden van Kamerlid Stientje van Veldhoven (D’66) laat minister Dijsselbloem weten dat hij geen aanleiding heeft om te twijfelen aan ‘de integriteit en kritische houding van De Brauw’. Tegelijkertijd is hij van mening dat de uitkomsten van het onderzoek bij de NS niet ter discussie mogen staan. Daarom is besloten dat een onderzoeker een second opinion zal geven.

Uit de brief van Dijsselbloem blijkt ook dat De Brauw zelf om zorgvuldigheidsredenen een externe ‘verificator’ heeft aangesteld. In een schriftelijke reactie laat De Brauw weten dat het kantoor oud-rechter Wil Tokens heeft gevraagd onderzoek te doen ‘naar de objectiviteit van de totstandkoming van het NS-rapport’ in het kader van kwaliteitsborging van het kantoor. ‘Deze verificatie staat los van de second opinion over ons onderzoek die de Minister van Financiën en de raad van commissarissen van NS hebben gevraagd,’ schrijft managing partner Martijn Snoep.

Ook vermeldt Dijsselbloem dat de Amsterdamse deken zelf een onderzoek zal starten naar ‘de opzet en werkwijze van het onderzoek’ van De Brauw. De Amsterdamse deken Pieter van Regteren Altena laat het Advocatenblad weten dat de lokale deken altijd een onderzoek start als er dit soort signalen binnenkomen: ‘Daar zijn we immers voor.’ Van Regteren Altena gaat vooral kijken naar de advocatuurlijke aspecten: onder meer of er voldoende hoor en wederhoor is geweest, hoe de opdrachtbevestiging eruit zag en in hoeverre NS bijvoorbeeld nog invloed op de redactie van het rapport heeft gehad.

Daarnaast start het bureau van de Nederlandse orde van advocaten op initiatief van de algemene raad een algemeen onderzoek naar de noodzaak voor regels bij feitenonderzoek door advocaten. Dit soort regels zijn nu nog niet opgenomen in de verordening op de advocatuur. De NOvA verwacht de resultaten tegen het eind van het jaar.

Nathalie Gloudemans-Voogd

Advertentie