Met vuurwerk, champagne en oliebollen luidden arbeidsrechtadvocaten op 1 juli om middernacht de Wet werk en zekerheid in. Arbeidsrechtverenigingen VAAN en VVA organiseerden een dag en nacht van de transitie naar het nieuwe ontslagrecht, dat sinds de Tweede Wereldoorlog niet zo ingrijpend is veranderd. Dat de Wet werk en zekerheid nu in werking treedt, noemen arbeidsrechtadvocaten ‘bijzonder, maar geen feestje’.

Onder de aanwezige advocaten heerst bewondering voor het politieke resultaat: ze vinden het knap wat de sociale partners en het kabinet voor elkaar hebben gekregen. Maar de meerderheid verwacht niet dat de doelen van de Wet werk en zekerheid (Wwz) worden gehaald, zo blijkt uit polls die tijdens het event gehouden zijn. Het ontslagrecht is niet vereenvoudigd met de Wwz, meent 95 procent van de respondenten. Ook verwacht vrijwel niemand van de arbeidsrechtadvocaten dat de Wwz de doorstroom van flexibele naar vaste arbeid zal bevorderen. 98 procent van de respondenten was het bovendien oneens met de stelling dat de Wwz zou zorgen voor dejuridiseren zonder verlies van kwaliteit.

Dat de Wwz rechtsgelijkheid bij ontslag kan bevorderen, kon rekenen op instemming van 82 procent van de respondenten. Sommige advocaten zeggen desgevraagd ze zich verheugen op een intellectuele uitdaging nu er een geheel nieuw wettelijk stelsel ligt. ‘Het is leuk; het is anders,’ vertelt een advocate. Maar dat nieuwe stelsel is ook onduidelijk, zeggen anderen. ‘Mijn grootste zorg is: we moeten wel cliënten adviseren. Hoe moeten wij dat nou goed doen als de wetgever en de rechterlijke macht nu al zeggen dat ze ook niet weten hoe het zit,’ zegt een advocaat. ‘De schoorsteen rookt,’ zegt een ander, ‘Maar ik ben bang voor koudwatervrees. De kantonrechters zullen voorzichtig zijn en wij daardoor ook in onze advisering.’ Een advocaat vat samen: ‘De Wwz is wel bijzonder, maar geen feestje.’

Minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken en Werkgelegenheid, PvdA) noemde tijdens het slotdebat juist de stelligheid van de kritiek ‘bijzonder’. ‘Laten we eerst kijken naar de effecten,’ stelde de minister voor. Ondanks de kritische noten oogstte de speech van Asscher na het slotdebat groot applaus en toostten de arbeidsrechtadvocaten om 00.00 op de nieuwe wet.

Nathalie Gloudemans-Voogd

Advertentie