De Raad van Europese Balies (ook wel CCBE), is bezorgd over de rechten van migranten die van de Noord-Afrikaanse kust naar Europa vluchten. De rechten van deze migranten moeten worden beschermd, ze moeten verzekerd zijn van toegang tot de rechter en rechtsbijstand door een advocaat. Dat stelt de CCBE in een tweede migratieverklaring van 26 juni van dit jaar.

De bezorgdheid van de CCBE richt zich op de migranten die vanaf Noord-Afrika de overtocht wagen over de Middellandse Zee voornamelijk naar Italië en Griekenland. De grondrechten en vrijheden, met inbegrip van het recht op toegang tot de rechter moeten volgens de CCBE prevaleren boven politieke of economische overwegingen.

De CCBE wijst op de verplichting van alle lidstaten en de Europese Unie zelf om alle vluchtelingen op een humane en waardige wijze te behandelen. Ook wijst de CCBE op artikel 18 van het EU-Handvest en het Europese recht op asiel dat voortvloeit uit het Verdrag van Genève van 28 juli 1951 en het Protocol van 31 januari 1967 over de status van vluchtelingen.

De Raad van Europese Balies vertegenwoordigt meer dan een miljoen Europese advocaten.

Sabine Droogleever Fortuyn

Advertentie