‘Mijn cliënte wil wel schikken, als uw cliënt de klacht tegen mij intrekt.’ Mag een advocaat zo’n deal aan de wederpartij voorstellen? Mr. X vond van wel; de tuchtrechter in Arnhem niet. Maar soms mag het. Nét.

In de Arnhemse zaak waren partijen verwikkeld in een vechtscheiding. Mr. X trad op voor de vrouw. De man had over mr. X geklaagd. Toen de man met een schikkingsvoorstel kwam voor de afwikkeling van de scheiding, deed mr. X namens de vrouw een tegenvoorstel. Daarin stond als voorwaarde dat de man de klacht tegen hem zou intrekken.  

En (o.a.) daarover dient de man dus óók een klacht in. Terecht, vond de raad in een uitspraak van 29 mei: het past een advocaat niet om een klacht tegen hem onderdeel te maken van een schikkingsvoorstel over het conflict tussen partijen. De advocaat moet geen direct eigen belang krijgen bij de schikkingsonderhandelingen tussen partijen. Tot een maatregel kwam het niet, want mr. X was intussen voor die ándere klacht al fors op de vingers getikt. Zelfde feitencomplex, en de straf zou niet hoger zijn uitgevallen als deze klacht was meegenomen.  

Maar zo gaat het dus niet met elke koppeling. Het Hof van Discipline deed op 19 juni uitspraak in een andere (Haagse) zaak, waarin mr. X de wederpartij had voorgesteld de tegen haar gerichte klacht in te trekken ‘indachtig uw verzoek om gespreide betaling van de proceskosten (…)’. Dat mocht van het hof net wel. Van (ongeoorloofd) onder druk zetten was geen sprake. Wel vond het hof zo’n combinatie gevaarlijk.  

Waarin zat hem nou het doorslaggevende verschil tussen beide zaken? Dat staat natuurlijk niet in de uitspraken, die vlak na elkaar verschenen. Maar in het oog springt dat in de hofzaak het voorstel heel voorzichtig was geformuleerd. En dat het onderwerp van de schikking maar een klein facet van de zaak betrof. En dat de klacht waar de advocaat onderuit wilde, minder ernstig was. Dat soort dingen, daar zal het dus wel om hangen.

Trudeke Sillevis Smitt

Advertentie