Beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen voor advocaten dekken niet altijd het handelen van de verzekerde advocaat als bestuurder van de stichting derdengelden. De polissen van verzekeraars verschillen op dit punt. Dat blijkt uit navraag van het Advocatenblad.

Zo dekt de aansprakelijkheidsverzekering voor advocaten van Nationale Nederlanden alleen beroepsfouten die de verzekerde maakt als advocaat. Voor fouten gemaakt als bestuurder van de stichting derdengelden is een aparte bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering vereist, laat Nationale Nederlanden desgevraagd weten. Veertig procent van de markt is bij Nationale Nederlanden verzekerd, blijkt uit cijfers van de verzekeraar zelf.

Bij andere aanbieders is bestuurdersaansprakelijkheid bij de eigen stichting derdengelden wel meeverzekerd in de beroepsaansprakelijkheidsverzekering. De polisvoorwaarden voor advocaten van Aon en De Goudse Verzekering bevatten hier bijvoorbeeld een expliciete bepaling voor.

De Nederlandse orde van advocaten stelt in de Verordening op de advocatuur de beroepsaansprakelijkheidsverzekering verplicht. Advocaten die bestuurder zijn van de stichting derdengelden hoeven niet verplicht een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten.

‘Het is belangrijk dat advocaten alert zijn op risico’s die zij in de hoedanigheid van bestuurder van een stichting derdengelden kunnen lopen,’ laat een woordvoerder van de Nederlandse orde van advocaten weten. ‘Het is aan het bestuur van de stichting – daar kunnen ook niet-advocaten in zitten – om te bepalen of er dekking is onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van de advocaat dan wel een aparte bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering wensen af te sluiten. Als onduidelijk is of de fouten die in de hoedanigheid van bestuurder van een stichting derdengelden worden gemaakt gedekt worden, raden we aan de polisvoorwaarden door te nemen.’

Nathalie Gloudemans-Voogd

Advertentie