Het aantal afgegeven toevoegingen is in 2014 gedaald ten opzichte van 2013 met minder dan twee procent. Dat blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vandaag presenteerde.

Waar de Raad voor Rechtsbijstand in 2013 nog 453.120 toevoegingen afgaf, zijn dat er in 2014 444.450. De CBS cijfers zijn gebaseerd op het jaarverslag van de Raad voor Rechtsbijstand. Over enkele weken verschijnt de jaarlijkse Monitor, waarin de Raad deze getallen analyseert en toelicht. De cijfers geven geen inzicht in hoeveel aanvragen voor toevoegingen gedaan zijn en zijn afgewezen.

Het CBS presenteerde dinsdag ook het aantal unieke klanten van het Juridisch Loket en het aantal contactmomenten met het Juridisch Loket. De cijfers in die categorieën zijn in 2014 gedaald ten opzichte van het jaar ervoor. Sommige media berichtten naar aanleiding van deze getallen dinsdag dat daarmee de vraag naar gesubsidieerde rechtsbijstand gedaald zou zijn.

Dat is een te voorbarige conclusie, zegt een woordvoerder van de Nederlandse orde van advocaten. ‘Het onderzoek betreft louter het aantal klantcontacten van het Juridisch Loket en zegt niets over de aanvraag om gefinancierde rechtsbijstand of doorverwijzing naar een advocaat. Het gaat enkel om het aantal klantcontacten, dit kan een contact via telefoon, e- mail of chat zijn, maar geeft geen uitsluitsel over de daadwerkelijke aanvraag om gefinancierde rechtsbijstand. Het kan daarnaast namelijk ook zo zijn dat rechtzoekenden rechtstreeks naar een advocaat gaan. Het aantal contacten bij het Juridisch Loket kan dan dus wel afnemen, maar het aantal aanvragen om gefinancierde rechtsbijstand hoeft daardoor niet te dalen.’

Nathalie Gloudemans-Voogd

Advertentie