Het Hof van Discipline wil de feiten nader onderzoeken van de tuchtzaak waarin David Moszkowicz wegens belangenverstrengeling door de raad van discipline is geschrapt. Deze uitspraak heeft het hof vrijdag 21 augustus gedaan.Bijlage:

Waarom duurde het vier maanden voordat David Moszkowicz de belangenverstrengeling ontdekte en zich terugtrok als advocaat van de nabestaanden van een vermoorde man? Tijdens de zitting op vrijdag 19 juni bleek dat de advocaat en de klagende partij totaal verschillende lezingen hadden van de gang van zaken. Moszkowicz was nog gebeld door een medewerkster van Slachtofferhulp: er zou sprake kunnen zijn van belangenverstrengeling. Maar hij deed er niets mee omdat hij het dossier per ongeluk op een voornaam had gezet, en niet op de familienaam die Slachtofferhulp noemde. De familie beweerde dat hij die familienaam ook had kunnen zien in de stukken die een eerdere advocaat aan hem doorstuurde. Ook over de datum waarop het intakegesprek plaatsvond en zelfs over de vraag of de zus van de vermoorde man erbij aanwezig was, verschillen de advocaat en de nabestaanden van mening.

Daarom wil het hof nu de medewerkster van Slachtofferhulp horen, evenals de advocaat die het dossier overdroeg (zie de uitspraak in onderstaand pdf-bestand). En uit een kopie van het paspoort van de zus, die in de VS woont, zou kunnen blijken of zij in Nederland was ten tijde van het intakegesprek. Het kan nog wel even duren voordat blijkt of deze Moszkowicz wordt geveld door eigen slordigheid en vergeetachtigheid – het hof noemt geen termijnen voor het feitenonderzoek.

In de zaak waarin Moszkowicz werd beschuldigd van ondoorzichtige financiële afspraken is hij vanmorgen geschorst voor drie maanden. Daarin speelde ook mee dat hij de afgelopen zeven jaar voor vergelijkbare zaken al zeven keer een schorsing kreeg opgelegd. In een derde tuchtzaak is hij vanmorgen nog eens voor zes weken geschorst omdat hij vergat hoger beroep in te laten stellen, terwijl hij de cliënt ongeverifieerd verzekerde dat dat goed zat.

Linus Hesselink en Trudeke Sillevis Smitt

Advertentie