Elk contract bevat standaardbepalingen: hoe regelen partijen eventuele aansprakelijkheid, welke rechter is bevoegd bij een geschil? Hoe verwoord je deze rechten en plichten het best? Advocaten Aernoud Bourdrez en Matthijs Brons delen in Contract & Commentaar (Boom Juridische uitgevers, 2015) hun kennis.

Nederland kent geen stevige tradities voor contractenmakers, stelt oud-raadsheer in de Hoge Raad en contractenmaker Coen Drion in het voorwoord bij Contract & Commentaar. Hier zijn, in tegenstelling tot in de Anglo-Saksische rechtssystemen, bijvoorbeeld geen specialisaties in contract drafting. Ook boeken op dit gebied zijn in Nederland nauwelijks voorhanden. De echte contractenmakers houden ‘hun spreekwoordelijke kaarten (en kennis) bij de borst,’ schrijft Drion. Wat die kaarten betreft gaan de auteurs van dit boek all-in. De advocaten Bourdrez en Brons leggen twintig standaardbedingen op tafel en geven bij elke bepaling uitgebreid uitleg over hun keuzes.
    Op de linkerpagina’s in dit boek staat telkens een artikel in zwarte en groene inkt; op de rechterpagina vindt de lezer een toelichting in dezelfde kleuren. De zwarte tekst op de rechterpagina correspondeert met de zwart afgedrukte onderdelen van de voorbeeldbepaling links. Per artikel zijn zo meerdere pagi-na’s besteed.
    Juristen die dagelijks contracten opstellen en beoordelen zullen de vingerwijzingen herkennen van hun eigen praktijk. Contract & Commentaar vormt voor die groep een handig naslagwerk; er is ook ruimte genoeg voor eigen aantekeningen. Advocaten die minder ervaren in contractenwerk zijn, kunnen het nodige leren van Contract & Commentaar. Moet je nou wel of niet een entire agreement clausule opnemen? Hoe stel je een goed vervalbeding op? Is een survival clause wel nodig? De auteurs leggen ook verbanden tussen verschillende contractsbepalingen bloot zoals hoe aansprakelijkheid behalve met een exoneratiebeding bijvoorbeeld beperkt kan worden in de garantiebepaling of het overmachtsartikel. Wat de standaardbepalingen betreft, zou dit boek voor veel advocaten een plek moeten krijgen naast hun Tekst & Commentaar Burgerlijk Wetboek of Sdu Commentaar Vermogensrecht. Commentaar & Contract vormt zo de nieuwe ‘blauwe Bijbel’, maar dan beige.

Nathalie Gloudemans-Voogd

Download artikel als PDF

Advertentie