Praktisch arbeidsprocesrecht onder de WWZ (Sdu, 2015) zou op het nachtkastje moeten liggen.

Op 1 juli trad de Wet werk en zekerheid (WWZ) in werking. De bedoeling van de wetgever is onder meer om het ontslagrecht eenvoudiger te maken. Of dat het geval is, moet blijken. In elk geval kan worden geconstateerd dat het procesrecht onder de WWZ complex is. Een voorbeeld: indien een werknemer met toestemming van het UWV is ontslagen, kan hij in sommige gevallen bij de kantonrechter om herstel vragen van de dienstbetrekking, maar in andere gevallen om vernietiging van de opzegging. In alle gevallen bestaat er de mogelijkheid van hoger beroep. Sommigen noemen het nieuwe systeem een lawyers paradise, ik denk dat de term doolhof beter passend is. In een doolhof heb je een gids nodig. Een dergelijke gids bieden mr. Vestering en mr. Wetzels. In Praktisch arbeidsprocesrecht onder de WWZ, een handzaam boekje, geven zij een helder overzicht van de procesregels binnen de WWZ. Het boekje verdient een plek op het nachtkastje van iedere arbeidsrechtjurist of in elk geval een plek in zijn boekenkast.

Christiaan Oberman

Download artikel als PDF

Advertentie