Een steeds kleiner deel van het aantal sepots leidt tot een artikel 12-procedure. Dat blijkt uit cijfers van het Openbaar Ministerie afgezet tegen cijfers van de Rechtspraak. Terwijl het totaal aantal klachten tegen sepots tussen 2010 en 2014 met 21 procent steeg, nam het totaal aantal onvoorwaardelijke sepots tussen 2010 en 2014 met driekwart toe.
    In 2010 waren het er nog 23.700, in 2014 groeide het aantal uit tot 41.600. Het aantal sepots in eerste aanleg door het Openbaar Ministerie (OM) steeg tussen 2010 en 2014 met 75 procent, blijkt uit cijfers van het OM. Het besluit van begin 2013 om politiesepots af te schaffen en alle zaken waarin de politie een verdachte heeft geïdentificeerd voor te leggen aan het OM, wijst het OM zelf als belangrijkste reden voor de stijging aan. In absolute aantallen steeg het aantal sepots tussen 2010 en 2012 harder dan tussen 2012 en 2014. Maar in verhouding tot de totale uitstroom van de OM-beslissingen nam het aantal onvoorwaardelijke sepots in 2013 meer toe dan in eerdere jaren.
    Naast de afschaffing van de politiesepots zorgt ook de geleidelijke invoering van ZSM vanaf 2011 voor een stijging van de (be-leids)sepots, laat een woordvoerder van het Openbaar Ministerie weten.
    Eind juli bracht het Algemeen Dagblad het nieuws dat het aantal klachten tegen sepots, artikel 12-procedures, ‘explosief’ is gestegen. Politiewetenschapper Jaap Timmer noemde als oorzaak van die stijging dat advocaten hier een slaatje uit zouden slaan. In het artikel zegt hij dat hij ‘zich niet aan de indruk kan onttrekken dat advocaten de procedure hebben ontdekt om extra uren te schrijven’. Onder-zoek van het Advocatenblad wees uit dat het aantal artikel 12-zaken waarin advocaten de procesvertegenwoordiging voerden, bij het Gerechtshof Amsterdam, Arnhem-Leeuwarden en Den Bosch tussen 2012 en 2014 niet explosief toenam, maar slonk. Het totaal aantal artikel 12-procedures, in zaken waarin cliënten zelf de procesvoering deden inbegrepen, steeg wel.

Sabine Droogleever Fortuyn

Download artikel als PDF

Advertentie