–     Hof van discipline, 19 december 2014, zaak nr. 7188, ECLI:NL:TAHVD:2014:362.
–     Artikel 46 Advocatenwet; gedragsregel 18.
–     De advocaat mag zich niet rechtstreeks in verbinding stellen met een partij die door een andere advocaat wordt bijgestaan, ook niet als die partij daar zelf om vraagt.

Mr. X zou gedragsregel 18 hebben overtreden door meerdere malen rechtstreeks met klager te communiceren en hem ook rechtstreeks te benaderen over zaken die betrekking hadden op lopende procedures. De raad oordeelde dat bij mr. X verwarring is ontstaan over wie er voor klager optrad en over welke onderwerpen rechtstreeks met klager gecorrespondeerd mocht worden. Het doen van een schikkingsvoorstel had echter rechtstreeks betrekking op een lopende procedure en daarvoor was de raadsman van klager de aangewezen gesprekspartner. In zoverre acht de raad de klacht gegrond, zonder oplegging van een maatregel.
    Het hof stelt voorop dat de advocaat zich met een partij betreffende een aangelegenheid waarin deze naar hij weet door een advocaat wordt bijgestaan, niet anders in verbinding mag stellen dan door tussenkomst van de advocaat, tenzij deze laatste hem toestemming geeft rechtstreeks met die partij in verbinding te treden. Dit geldt evenzeer wanneer de bedoelde partij zich rechtstreeks tot hem wendt.
    Het staat vast dat de advocaat van klager, mr. Y, nimmer toestemming heeft gegeven voor rechtstreeks contact van mr. X met klager. Verder staat vast dat de onderwerpen waarover mr. X rechtstreeks met klager contact had, ook onderwerp van debat waren in de procedure waarin mr. Y zich voor klager had gesteld. Het was hem dus zonder meer duidelijk dat klager in die kwesties, die niet te beperkt genomen moeten worden, door mr. Y werd bijgestaan.
    Dat is niet anders als klager, zoals mr. X stelt, zich herhaaldelijk zelf rechtstreeks met mr. X in verbinding heeft gesteld of zelfs tegen mr. X gezegd heeft dat hij wilde dat mr. X rechtstreeks met hem zou communiceren in plaats van via mr. Y. Mr. X had klager moeten berichten met kopie aan de raadsman van klager, dat dat niet de bedoeling was. Of klager zelf een rol heeft gespeeld in de verwarring bij mr. X is dus niet relevant.
    Enkele waarschuwing.

Download artikel als PDF

Advertentie