Bestuurder derdengelden niet automatisch verzekerd
Vanuit de praktijk zijn er vragen gesteld of een bestuurder van een stichting derdengelden onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering valt. Het antwoord verschilt per polis: niet altijd is de bestuurder van de eigen stichting derdengelden automatisch meeverzekerd.
    Het is belangrijk dat advocaten alert zijn op risico’s die zij in de hoedanigheid van bestuurder van een stichting derdengelden kunnen lopen. Het is aan het bestuur van de stichting om te bepalen of er dekking is onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van de advocaat dan wel of zij een aparte bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering wensen af te sluiten. Als onduidelijk is of de fouten die in de hoedanigheid van bestuurder van een stichting derdengelden worden gemaakt onder de dekking van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering vallen, wordt aangeraden het polisblad en de polisvoorwaarden door te nemen.
    Het polisblad en de polisvoorwaarden van de eigen beroepsaansprakelijkheidsverzekering omschrijven waarvoor de verzekering dekking biedt, inclusief de hoedanigheid waarin de advocaat verzekerd is. Bij de polisvoorwaarden wordt nader omschreven welke handelingen onder deze verzekerde hoedanigheid wordt begrepen en welke niet. Op grond van artikel 6.25, aanhef en onderdeel c, van de Verordening op de advocatuur (Voda) moet de beroepsaansprakelijkheidsverzekering in elk geval dekking bieden voor alle werkzaamheden die gerekend kunnen worden tot de beroepsuitoefening. Hieronder vallen de curator, bewindvoerder, mediator, bindend adviseur en arbiter. De hoedanigheid van bestuurder van de stichting derdengelden is niet opgenomen in de Voda.
    Sommige verzekeraars verzekeren wel de bestuurders van de eigen stichting derdengelden mee. Een advocaat die medebestuurder is van een andere stichting derdengelden (dit komt regelmatig voor bij eenmanskantoren) is dan niet automatisch verzekerd. In die gevallen, of als de beroepsaansprakelijkheidsverzekering helemaal geen dekking biedt voor bestuurders van de eigen stichting derdengelden, kan een aparte bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering uitkomst bieden.

NOvA organiseert innovatieplatform
De Nederlandse orde van advocaten organiseert ‘Het innovatieplatform’: een serie bijeenkomsten waar met advocaten en (externe) experts wordt gesproken over onderwerpen als mediation, alternative business structures en vertrouwelijkheid & ICT. De aftrap heeft plaats op dinsdag 13 oktober in Amsterdam. Via een (orde)bericht ontvangt u binnenkort meer informatie en de mogelijkheid om u aan te melden.

NOvA online niet bereikbaar wegens groot systeemonderhoud
Van vrijdag 28 augustus 12.00 uur ’s middags tot maandagochtend 31 augustus 06.00 uur is de Nederlandse orde van advocaten niet per mail bereikbaar en zijn onderliggende systemen niet beschikbaar wegens groot onderhoud aan de ICT-systemen. De website blijft wel toegankelijk, net als de Juridische databank en Zoek een advocaat. De NOvA-helpdesk is alleen telefonisch bereikbaar. De werkzaamheden kunnen ertoe leiden dat vragen niet direct te beantwoorden zijn.

Download artikel als PDF

Advertentie