De Raad voor de rechtspraak moet bezuinigen en daarom zullen bij zeven rechtbankenlocaties het aantal werkplekken ‘substantieel verminderen en het zaakspakket verkleinen’. Bovendien worden in de arrondissementen de werkplekken van medewerkers zoveel mogelijk geconcentreerd in één zittingsplek. Uitzondering vormen behalve Noord Nederland en Zeeland-West-Brabant waar de Rechtspraak de werkplekken zal verspreiden over twee locaties. Bij de zittingslocaties in Apeldoorn, Amersfoort, Almere, Bergen op Zoom, Eindhoven, Enschede, Gouda, Leiden, Nijmegen, Tilburg en Zaanstad zullen straks alleen kantonzaken gedaan worden. Dat blijkt uit het Meerjarenplan 2015-2020 van de Rechtspraak dat vandaag verscheen.

‘Er zullen geen zittingsplaatsen verdwijnen,’ verzekerde een woordvoerder van de Rechtspraak het Advocatenblad vorige week donderdag, toen geruchten aanzwollen dat locaties gingen sluiten. Het Meerjarenplan herhaalt deze uitspraak: ‘Uiteraard blijft de Rechtspraak binnen de met de Wet herziening gerechtelijke kaart gestelde kaders voor toegankelijkheid van rechtspraak in 32 zittingsplaatsen.’

Maar de Rechtspraak stelt niet anders te kunnen dan fors ingrijpen: ‘Er zijn financiële tekorten en van de Rechtspraak worden verdere bezuinigingen verwacht, ruim vijfentwintig procent van de ruimte in de gerechtsgebouwen wordt in de toekomst niet optimaal gebruikt maar wel betaald en door digitalisering en plaats- en tijdonafhankelijk werken neemt de behoefte aan ruimte verder af.’

De Rechtspraak kondigt nu aan te gaan werken met zogeheten ‘zaakspakketten’. In zittingsplaatsen Apeldoorn, Amersfoort, Almere, Bergen op Zoom, Eindhoven, Enschede, Gouda, Leiden, Nijmegen, Tilburg en Zaanstad zal de komende jaren het basispakket worden aangeboden (kanton, inclusief overtredingen en Lex Mulderzaken). 

Het uitgebreide pakket zal bestaan uit: 

Dit uitgebreide pakket wordt straks aangeboden in Alkmaar, Almelo, Assen, Dordrecht, Lelystad, Maastricht, Zutphen. Het volledige pakket, met alle zaakscategoriën, komt aan bod bij de zittingsplaatsen: Amsterdam, Arnhem, Breda, ’s-Gravenhage, Groningen, Haarlem, ’s-Hertogenbosch, Leeuwarden, Middelburg, Roermond, Rotterdam, Utrecht, Zwolle.

De president van de rechtbank Noord-Holland diende vandaag zijn naar aanleiding van de plannen zijn ontslag in. ‘Hij kan zich niet vinden in het besluit van de Rechtspraak om de kantoorlocatie van de rechtbank in Alkmaar en 6 andere locaties in het land de komende jaren af te bouwen,’ vermeldt het persbericht op rechtspraak.nl.

Nathalie Gloudemans-Voogd

Advertentie