De commissie-Wolfsen, die onderzoek doet naar de gesubsidieerde rechtsbijstand, zal pas in november haar eindrapport publiceren. Grote vraag is nu of het kabinet volgende week, op Prinsjesdag, toch weer komt met bezuinigingen op de rechtsbijstand. De Tweede Kamer heeft op voorspraak van de SP besloten dat staatssecretaris Dijkhoff om een brief wordt gevraagd wat de gevolgen zijn van het uitstel van Wolfsen voor de behandeling van de begroting.

Het kabinet had eerder plannen gepresenteerd om de komende jaren 85 miljoen euro te besparen op toevoegingen voor advocaten. Begin dit jaar nam de Eerste Kamer echter de motie-Franken aan, waarin de regering werd opgedragen deze bezuinigingen te schrappen. Bovendien moest de regering van de Eerste Kamer laten onderzoeken waardoor de stijging van de kosten van de rechtsbijstand veroorzaakt wordt.

Voor dit onderzoek werd begin dit jaar een commissie onder voorzitterschap van Aleid Wolfsen, voormalig burgemeester van Utrecht, in het leven geroepen. De commissie-Wolfsen kreeg ook de opdracht om aanbevelingen te doen over vernieuwing van de rechtsbijstand. Uiterlijk op 1 september zou de commissie haar conclusies bekendmaken, nog voor de presentatie op Prinsjesdag van de begroting 2016 van het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Staatssecretaris Klaas Dijkhoff (VVD) zou vervolgens ook bekendmaken of hij de bezuinigingen op de gesubsidieerde rechtsbijstand, in weerwil van de motie-Franken, alsnog doorzet. Dijkhoff heeft de Tweede Kamer nu laten weten dat de commissie-Wolfsen de deadline van 1 september niet gaat halen. De commissie denkt haar onderzoek pas in november af te ronden.

De grote vraag is nu of Dijkhoff op Prinsjesdag in de begroting van 2016 toch weer bezuinigingen op de rechtsbijstand opneemt. Kamerlid Michiel van Nispen van de SP noemt het ‘ondenkbaar’ dat hij dit doet. Van Nispen wijst erop dat Dijkhoff in de Tweede Kamer zelf heeft verklaard dat hij geen beslissingen neemt over de bezuinigingen zolang de commissie-Wolfsen haar werk niet heeft afgerond. In afwachting van dat eindrapport heeft het kabinet begin dit jaar het grootste deel van de bezuinigingen van 85 miljoen euro op de rechtsbijstand opgeschort. Een bezuiniging van 13 miljoen euro op de vergoeding van advocaten is wel doorgevoerd. De commissie-Wolfsen bekijkt ook of deze teruggedraaid moet worden.

Maarten Bakker

Advertentie