Vrijwel iedereen van de advocatuur tot de NVvR leek tegen het Meerjarenplan van de Raad voor de Rechtspraak, vooral de plannen om zeven zittingslocaties fors uit te kleden. Vandaag zou de Rechtspraak een beslissing nemen over de voorgenomen plannen. De bestuurders stellen het definitieve besluit nu uit tot 28 september, laat de Rechtspraak weten.

De komende weken zal de Rechtspraak gebruiken om in gesprek te gaan met bestuurders van de zittingslocaties waar het aanbod rechtszaken wordt verminderd (Alkmaar, Almelo, Assen, Dordrecht, Lelystad, Maastricht en Zutphen). Ook kondigt de Rechtspraak aan te zullen praten met medezeggenschapsorganen en de vakbonden, waaronder de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak – de NVvR, de vakbond en beroepsvereniging voor rechters en officieren van justitie.

De NVvR had gisteren geëist dat het besluit van de Rechtspraak uitgesteld zou worden. ‘De NVvR eist een fatsoenlijke consultatietijd voordat de bestuurders in de rechtspraak een besluit nemen over het Meerjarenplan,’ liet de vereniging weten in een persbericht. Die eis heeft de Rechtspraak nu gehonoreerd.

De zorgen die geuit zijn over de versobering van zeven zittingslocaties waren één reden om de beslissing uit te stellen. ‘Een tweede reden om pas op 28 september een beslissing te nemen, is dat er kritiek is geuit op het gevolgde proces,’ vermeldt de Rechtspraak in een persbericht. Vorige week noemden verschillende rechtbankmedewerkers het voorgenomen besluit van de Rechtspraak in strijd met de wet. Ze verwezen daarbij naar de parlementaire geschiedenis bij de Wet Herziening Gerechtelijke Kaart, waarin toenmalig minister Opstelten (VVD, Veiligheid en Justitie) zei dat de gerechten zelf bepalen waar zaken ter zitting staan. ‘Die bevoegdheid ligt niet bij het College van procureurs-generaal of de Raad voor de Rechtspraak,’ antwoordde Opstelten destijds.

Op 28 september laat de Rechtspraak weten wat de definitieve plannen zullen zijn. ‘De uitgangspunten van het MJP – investeren in mensen en kwaliteit, bezuinigen op huisvesting – blijven overeind staan,’ zegt voorzitter van de Raad Frits Bakker. 

Nathalie Gloudemans-Voogd

Advertentie