Eigenlijk is het heel vreemd dat de Jonge Balie nog geen vaste plek in de kolommen van het Advocatenblad had. Het Advocatenblad is er per slot van rekening voor alle advocaten, ook de jonge. Goed dus dat de Jonge Balie vanaf vandaag een vaste plek heeft (zie pagina 59). Bij toerbeurt zullen bestuursleden van de landelij-ke en lokale afdelingen van de lokale balie een column verzorgen. Voorzitter van de Stichting Jonge Balie Nederland Chantal de Blaeij trapt in dit nummer af.
    Op ‘hun’ pagina kondigt de Jonge Balie het thema aan van het Jonge Balie Congres in november. De dag zal in het teken staan van de T-shaped lawyer, een begrip dat ook veelvuldig terugkomt in de jaarlijkse special Carrière en Opleiding in dit nummer. Nu zijn er beginnende advocaten die niet eens de kans krijgen om T-shaped te worden. Promotieonderzoek leert dat allochtonen van niet-westerse komaf moeilijk aan de bak en nog moeilijker hogerop komen bij advocatenkanto-ren. Gebreksdenken zou daaraan ten grondslag liggen, stelt onderzoekster Sylvia van der Raad vanaf pagina 16. Als een autochtoon een spelfout maakt, denken collega’s: ‘Ach, die heeft slecht geslapen.’ Als een allochtoon een spelfout maakt, denken ze: ‘Hela, die is de taal niet machtig.’ De crisis maakte de instroom van niet-westerse allochtonen in de advocatuur extra lastig. Kantoren speelden op veilig.
    Zou het beter worden? Uit het feit dat ondanks diversiteitsboekjes, diversiteitscommissies, diversiteitsplannen en diversiteitsintentieverklaringen de influx van zogeheten minderheden achterblijft, mag je concluderen dat je een meer ‘gekleurde’ balie niet kunt afdwingen. Zou de op Prinsjesdag verkondigde Blijde Bood-schap dat de economie aantrekt dan helpen bij de influx van niet-westerse advocaten? Zulke voorspellingen gelden alleen als alle omstandigheden gelijk blijven en dat doen ze nooit. De komst van technologische start-ups (zie pagina 33), de toenemende concurrentie van andere juridische dienstverleners en bezuinigingen op rechtsbijstand (zie pagina 10) lijken ervoor te zorgen dat er in de toekomst minder advocaten nodig zijn dan nu. Daar zit je dan met je aantrekkende economie.
    Integratie – van twee kanten – heeft tijd nodig, zo leert de geschiedenis. Maar daar kunnen de niet-westerse hemelbestormers in de advocatuur weinig mee. Wat het verleden gelukkig ook leert, is dat het heft in handen nemen helpt. Hugenoten, Joden, en recenter Italianen, Turken; de immigranten uit die groepen die voor zichzelf begonnen, boekten verhoudingsgewijs het meeste succes. Ondernemen dus; een eigen kantoor beginnen, markten ontdekken, een eigen start-up verzinnen. Eigenlijk dus de American way gaan, de mentaliteit eigen maken van het land waar niet toevallig ook de T-shaped lawyer, het leeuwendeel van techno-logische vernieuwing en nieuwe ideeën over organisatiestructuren vandaan komen die zo bepalend zijn voor de advocatuur hier.

Download artikel als PDF

Advertentie