Onlangs hebben meerdere instanties in de media gewag gemaakt van een ‘kleine groep advocaten’ die niet goed zouden functioneren en opzettelijk procedures frustreren. Maar als de dekens, in hun rol van toezichthouder, de betreffende organisaties vervolgens benaderen en vragen om namen en rugnummers, krijgen ze geen antwoord. Ik vind dat een slechte zaak.
    Het eerste voorbeeld dat ik wil noemen, is de Immigratie- en Naturalisatiedienst. Onlangs sprak de directeur bij BNR over ‘verbaal en fysiek geweld tegen IND-medewerkers door asieladvocaten’. Een verrassende mededeling, aangezien er bij mijn weten slechts één geval bekend is van een advocaat die jegens de IND over de grenzen van het betamelijke ging. In dat concrete geval (wat al enige tijd in het verleden ligt) hebben de dekens direct actie ondernomen. Ons verzoek aan de IND om meer concrete voorbeelden naar aanleiding van de uitspraken van de directeur is nog niet beantwoord. Ook zijn er geen nieuwe meldingen van de IND binnengekomen bij de dekens, terwijl we daar vorig jaar heldere afspraken over hebben gemaakt.
Het tweede voorbeeld is de officier van justitie die onlangs in het Financieele Dagblad meldde dat advocaten misbruik maken van het verschoningsrecht om cri-minele opsporing te hinderen. Wie die advocaten dan zijn en om welke zaken het gaat, dat vertelde de betreffende OvJ er niet bij. Navraag door de dekens bij het OM leverde tot nu toe geen namen op. Wat is dan het doel van zo’n uitspraak, kun je je afvragen.
    De advocatuur heeft een grote slag gemaakt in het toezicht. Meer dan ooit zijn de dekens bedacht op kwaliteit en goed functioneren van de advocaten in hun arrondissement. De oproep van de Kamer twee jaar geleden om meer overleg tussen de ketenpartijen over kwaliteit nemen wij zeer serieus. Maar signalen moeten ons bereiken en het niveau van borrelpraat overstijgen. Kwesties moeten gemeld worden bij de dekens, zodat wij actie kunnen ondernemen. Elke klacht, elk signaal wordt onderzocht. Insinuaties zonder onderbouwing, anoniem gemopper, zijn slecht voor het aanzien van de hele rechtsbedeling en zetten de onderlinge verhoudingen onnodig op scherp. In de Verenigde Staten hebben ze daar een mooie, beknopte uitdrukking voor: ‘Put up, or shut up.’

 

Algemeen deken Walter Hendriksen

Download artikel als PDF

Advertentie