Hoe bepalend onderwijs kan zijn voor een beroepsgroep, een land of zelfs de hele wereld bewijst de Wet op het Middelbaar Onderwijs van 1863, uit de koker van Johan Rudolph Thorbecke. De wet stond aan de wieg van de Hoogere Burgerschool die de weg naar een studie opende voor slimme kinderen uit de burgerij en leidde tot wat wetenschapsfilosoof Bastiaan Willink ooit betitelde als de Tweede Gouden Eeuw. De hbs-docenten besteedden veel aandacht aan wiskunde, fysica, biologie, chemie en zo kwam het dat Nederland na de komst van de burgerschool in de bètawetenschappen excelleerde. De hbs leverde in de periode tot 1940 maar liefst zeven van de acht Nederlandse Nobelprijswinnaars. Onder voormalige hbs’ers bevonden zich Jacobus Henricus van ’t Hoff (scheikunde), Hendrik Antoon Lorentz (natuurkunde) en Frits Zernike (natuurkunde), die een Nobelprijs kregen voor respectievelijk de theorie van chemische evenwichten en osmose, het bewijs dat een atoom elektronen bevat en de uitvinding van de fase-contrast-microscoop.
    In het recent verschenen boek De nieuwe advocaat is te lezen dat ook de permanente opleiding van advocaten opstoomt richting een sleutelmoment. De traditionele juridische manier van lesgeven in de traditionele juridische vakken is niet meer afdoende. De T-shaped lawyer komt en die moet diepgaande juridische kennis (de staander in de T) combineren met meer algemene kennis en vaardigheden (de ligger in de T) zeggen sommigen. Een enkeling gaat zelfs zo ver om te stellen dat een academische rechtenstudie geen voorwaarde hoeft te zijn voor een carrière als advocaat. Anderen, zoals de Leidse rector magnificus Carel Stolker, benadrukken juist het belang van diepgaande academische kennis van het recht (zie ‘Behoud volwaardige rechtenstudie voor advocaten’ op pagina 44). En weer anderen stellen dat de T-shaped lawyer eigenlijk passé is en de -shaped lawyer eraan komt (zie ‘Dit gaat u leren’ op pagina 56).
    De auteurs van het recent verschenen De Nieuwe advocaat concluderen dat het in elk geval belangrijk is om de grote nadruk op vakinhoudelijke ontwikkeling los te laten en ervoor te zorgen dat advocaten zich verder ontwikkelen in vaardigheden, zoals projectmanagement, psychologie, financiën, data-analyse en con-flictmanagement. Maar daarvoor moet wel de Verordening op de advocatuur worden aangepast. De Verordening op de advocatuur biedt nu de mogelijkheid maxi-maal tien punten te behalen met niet-juridische cursussen, intervisie en peer review. Onvoldoende, schrijven de auteurs. Zij willen dat opleidingspunten voor niet-juridische cursussen of programma’s juist worden verplicht. Zo bezien heeft de advocatuur, net als de burgerij in de negentiende eeuw, een Thorbecke nodig.

Download artikel als PDF

Advertentie