STRAFPLEITERS OPGELET

 

In het arrest van 19 februari 2013 (ECLI: NL:HR:2013:BY5321), dat ziet op vormverzuimen in het voorbereidend onderzoek, heeft de Hoge Raad uiteengezet dat er in het strafproces nog slechts in uitzonderlijke gevallen plaats is voor bewijs-uitsluiting. Enkel wanneer door het verzuim niet langer sprake is van een eerlijk proces ex artikel 6 EVRM, bij een aanzienlijke schending van een ander belangrijk strafvorderlijk voorschrift of indien uit objectieve gegevens blijkt dat het betref-fende vormverzuim een structureel karakter heeft, zal bewijs mogen worden uitgesloten.
    Om in kaart te brengen welke vormvoorschriften structureel worden geschonden roept het Advocatenblad de lezers op om ervaringen te delen. Heeft u zaken lopen of gehad waarin een vormverzuim speelde, dan horen wij graag welke schending heeft plaatsgevonden onder vermelding van parketnummer, artikelnummer en korte uitleg van de schending. Later zullen wij in dit blad de resultaten bundelen en een overzicht publiceren.
    Uw reactie kunt u sturen aan:
redactieAadvocatenorde.nl of malewicz Acleerdin-hamer.nl onder vermelding van vormverzuimen.

 

Robert Malewicz, advocaat bij
Cleerdin & Hamer Advocaten in Amsterdam en redactielid van het Advocatenblad

 

 

WERKEN IN DE ADVOCATUUR

 

Wat verdienen advocaten? Wat willen ze verdienen? Op welk salaris rekenen ze volgend jaar? Hoe en wat declareren ze? Waar gaat hun tijd aan op? Hoeveel vakantiedagen hebben ze? Werken ze thuis? Zijn ze tevreden? Waar maken ze zich zorgen over? Voor het tweede jaar op rij onderzoeken Sdu en organisatiead-viesbureau Berenschot hoe advocaten hun werk ervaren. Help ons bij het vinden van antwoorden op uw vragen, vul de online-enquête in en maak kans op een Sdu Commentaar naar keuze.
Uit het vorige onderzoek Werken in de advocatuur (2014) bleek dat een kwart van de advocaten omzag naar een andere baan. Het vaakst lagen advocaten wakker van de angst dat klanten wegblijven. Belangrijk op hun werk vonden ze de sfeer, opleidingsmogelijkheden en reputatie. Wat ze koud liet? De mogelijkheid tot parttime werken, minder filekilometers en deelname in de winstdeling.
Van de crisis hadden de meesten geen last. Negen van de tien advocaten, in en buiten loondienst, gaven aan dat hun inkomen gelijk is gebleven of gestegen. Een goed gevoel over de toekomst hadden ze ook. Bijna honderd procent verwachtte een gelijkblijvend of stijgend inkomen. Opmerkelijk was dat meer mannen dan vrouwen voor 2015 rekenden op een salarisstijging.
Hoe staat het nu met het werk in de advocatuur? Kwamen de verwachtingen omtrent bijvoorbeeld het inkomen uit? Vul de enquête Werken in de advocatuur 2015 vóór 28 september in via www.advocatenblad.nl. De resultaten verschijnen dit najaar in een speciale bijlage bij het Advocatenblad.

 

Zou u pitchen op
rechtszaakplaats.nl, de nieuwe marktplaats voor advocaten?

Download artikel als PDF

Advertentie