Volg de Jonge Balie

 

Aangeschoven aan een klein vervallen houten bureau in mijn tijdelijk verblijf in het Parijse Montmartre met uitzicht op de Basilique du Sacré-Coeur, laat ik mij inspi-reren om een pakkende intro te schrijven voor deze eerste van een elke maand terugkerende ‘SJBN-rubriek’ in het Advocatenblad.
    Nu hoop ik uiteraard dat u direct weet wie de SJBN is, maar voor hen die na een lange vermoeiende werkdag thuiskomen en de SJBN een groot vraagteken is, hierbij een korte introductie.
    SJBN staat voor Stichting Jonge Balie Nederland. De SJBN is dé belangenbehartiger voor jonge advocaten – tot zeven jaar ervaring – in Nederland. De SJBN treedt op als intermediair tussen de lokale Jonge Balie Verenigingen en de Nederlandse orde van advocaten, de Uitvoeringsorganisatie van de Beroepsopleiding Advocaten (Dialogue & CPO) en andere relevante organisaties die zich richten op jonge advocaten. Vooral waar het de Beroepsopleiding aangaat, maakt de SJBN zich hard voor de belangen van de jonge advocaat. De SJBN inventariseert de ervaringen van advocaat-stagiaires met de Beroepsopleiding onder meer door de ‘klankbordgroepen’ die halfjaarlijks worden samengesteld uit de nieuwe lichtingen van de Beroepsopleiding.
    Naast de Beroepsopleiding zijn arbeidsrechtelijke aspecten en alle zaken die daarmee samenhangen een terugkerend gespreksonderwerp in de overleggen met de NOvA. Om een duidelijk beeld te krijgen van wat er leeft onder jonge advocaten laat de SJBN elk jaar een enquête uitvoeren naar het (arbeidsrechtelijke) welzijn van de jonge advocaat. Een enquête die jaarlijks door ongeveer duizend jonge advocaten wordt ingevuld.
    Verder organiseert de SJBN op landelijk niveau diverse inhoudelijke en sociale activiteiten voor advocaat-stagiaires, advocaat-medewerkers en advo-caat-ondernemers. Zo organiseert de SJBN elk jaar de ‘SJBN Advocaat & Ondernemer-dag’ en het beroemde ‘SJBN Jonge Balie Congres’. Het SJBN Jong Balie Congres staat dit jaar in het teken van ‘The T-shaped lawyer’ en zal traditiegetrouw de eerste donderdag en vrijdag van november plaatsvinden in de prachtige en centraal gelegen Rijtuigenloods te Amersfoort. Inschrijven kan via www.jongebaliecongres.nl. Maar let op, vol = vol.
    De SJBN heeft zeven bestuursleden (hierboven op foto): Chantal de Blaeij (voorzitter), Werner Altenaar (secretaris), Gert Jan Boeve (penningmeester), Chan-tal Bökkerink (bestuurslid algemeen), Noëlle Bynoe (portefeuillehouder opleidingen), Michèle Manning (portefeuillehouder congres) en Martin Krüger (porte-feuillehouder pr & communicatie). In de volgende edities van het Advocatenblad zullen deze bestuursleden om beurten een column schrijven over de SJBN. Daarnaast zal bij toerbeurt ook één van de lokale Jonge Balies aan het woord komen over spraakmakende zaken binnen de eigen lokale balie.
    Mijn advies aan u, blader vanaf de volgende editie direct door naar de SJBN-pagina en blijf op de hoogte van wat aanstormend talent bezighoudt.

 

Chantal de Blaeij, voorzitter

 

 

Agenda

 

Quiz
Gedragsrechtquiz tijdens de opleidingsdagen te Woudschoten
29 september 2015
SJBN Opleidingsinformatieavond

Patroon
Jurylid Patroon van het jaar verkiezing
Aanmelden van jouw patroon kan tot 1 oktober 2015 op www.patroonvanhetjaar.nl

Congres
SJBN Jonge Balie Congres: ‘The T-shaped lawyer’ 5 en 6 november 2015
Voor informatie en inschrijven www.jongebaliecongres.nl vol = vol!

 

 

Vacatures

 

Bestuurslid
De SJBN heeft per november 2015 ruimte voor een nieuw bestuurslid (evenementen). De SJBN biedt jou een zelfstandige uitdagende bestuurspositie met eigen verantwoordelijkheid in een (inter)nationaal opererende beroepsorganisatie, waarin volop ruimte is voor de ontwikkeling van eigen initiatieven. Kijk voor de vaca-ture op www.sjbn.nl. Geïnteresseerden kunnen verdere informatie over de functie verkrijgen bij Werner Altenaar ([email protected]) of Chantal de Blaeij ([email protected]). Jouw sollicitatie met curriculum vitae kun je tot 24 oktober 2015 richten aan Werner Altenaar ([email protected]). Sollicitatiegesprekken hebben op
27 oktober 2015 in de avond plaats.

 

Congreslid
Wil jij deel uitmaken van de SJBN Jonge Balie Congrescommissie 2016? Meld je dan zo snel mogelijk aan bij de secretaris van jouw eigen lokale Jonge Balie. Elke lokale Jonge Balie draagt vervolgens een mogelijk lid voor aan Michèle Manning.

 

 

Stichting Jonge Balie Nederland
@JongeBalieNL
Landelijke Jonge Balie
www.sjbn.nl

Download artikel als PDF

Advertentie