Bij de teams burgerlijk recht en familie & jeugd van de Rechtbank Limburg zijn vanaf 1 oktober geen faxen meer in gebruik. Het is dan alleen mogelijk met de rechtbank te mailen, naast fysieke toezending van stukken. Dat blijkt uit het protocol e-mailverkeer afdeling privaatrecht van de Rechtbank Limburg.

Het protocol heeft tot doel al het faxverkeer te vervangen door e-mailverkeer. In het document zijn de regels en randvoorwaarden voor elektronisch berichtenverkeer bij de rechtbank Limburg opgenomen. Zo zijn er speciale e-mailadressen aangemaakt, bijvoorbeeld voor kort gedingen en rekesten. Elke e-mail moet bovendien steeds het specifieke rol- en/of zaaknummer bevatten, naast de namen van partijen en de rol of zittingsdatum waar het bericht betrekking op heeft. Ook moeten de stukken nog steeds fysiek worden ingediend als ze gemaild zijn. 

‘De faxen bij de rechtbank blijven vanaf de ingangsdatum van dit protocol nog maximaal 2 maanden in gebruik,’ vermeldt het stuk. Sinds 1 augustus werkt de rechtbank met de nieuwe regeling. Of faxen bij uitzondering toch nog mogelijk is na 1 oktober, kon de rechtbank niet bevestigen. De Raad voor de rechtspraak wilde niet reageren op het bericht.

Andere rechtbanken lijken nog niet officieel over te gaan op e-mail ten koste van de fax, blijkt uit een kort onderzoek van advocaat Jeroen Veldhuis. De overgang is opmerkelijk, omdat de Raad voor de rechtspraak eerder liet weten e-mail een onveilig medium te vinden. Digitale communicatie met de Rechtspraak wordt na de invoering van het programma Kwaliteit en Innovatie (KEI) mogelijk via een webportaal of een systeemkoppeling.

Update: Afscheid fax toch te zwaar
Inmiddels heeft de Rechtbank Limburg toch besloten de fax ook na 1 oktober te handhaven.

Nathalie Gloudemans-Voogd

Advertentie