Silex, een consortium van grote advocatenkantoren, is de ontwikkelpartner van de Rechtspraak voor de zogeheten system2systemkoppeling binnen het programma Kwaliteit en Innovatie (KEI). Dat bleek bij de kickoff bijeenkomst in Utrecht gisteren.

Na de invoering van KEI hebben advocatenkantoren twee keuzes in digitaal communiceren met de Rechtspraak. Via een gratis webportaal verschaft de Rechtspraak toegang tot het digitale dossier. Daarnaast komt er een rechtstreekse koppeling tussen de systemen van de Rechtspraak en die van de kantoren die voor de system2systemkoppeling kiezen; dit zogeheten aansluitpunt vraagt een investering vooraf, maar is niet verplicht.

Voor de ontwikkeling van het aansluitpunt wil de Rechtspraak samenwerken met maximaal twee partijen. Samenwerkingsverband Silex is de enige partij die zich gemeld heeft en zal het ontwikkelproces op zich nemen. ‘Daarbij gaat het in eerste instantie om de koppelingen, dus dat de document management systemen met elkaar kunnen praten en om de berichtenuitwisseling met de roladministratie,’ zegt Alexander Hijmering, Business Analyst bij NautaDutilh en woordvoerder van Silex.

Daarnaast leidt Silex de aanbestedingsprocedure. Silex zal in de eerste selectiefase zeven tot negen marktpartijen uitnodigen te reageren. Een van deze partijen krijgt de opdracht de systeemkoppeling te ontwikkelen, zodat die ook werkt met verschillende document management systemen. De softwareontwikkelaar zal dit product commercieel in de markt kunnen zetten zodat ook kantoren die niet deelnemen aan Silex gebruik kunnen maken van de oplossing. Kantoren zijn daarna zelf verantwoordelijk voor de inrichting van de koppeling binnen hun systemen.

Zestien advocatenkantoren nemen inmiddels deel aan Silex, waarvan CMS, De Brauw, Houthoff Buruma, NautaDutilh, Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn en Stibbe voortrekkers zijn. Ook hebben dertien andere kantoren interesse getoond om deel te nemen. De Nederlandse orde van advocaten steunt het initiatief van Silex. AR-lid Leonard Böhmer noemde de samenwerking bijzonder: ‘Dit initiatief is spontaan ontstaan vanuit de balie. Kantoren die niet noodzakelijkerwijs altijd goed samenwerken hebben bedacht dat dit een goed idee is. Vanuit de organisatie van de NOvA is dat een verheugende ontwikkeling.’

Wanneer KEI ingevoerd wordt is nog onduidelijk; de verwachting is de digitalisering en modernisering van het procesrecht op z’n vroegst medio 2016 start.

Nathalie Gloudemans-Voogd

Advertentie