Partijen die een verzoek om pleidooi indienen bij het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch moeten er rekening mee houden pas een datum te krijgen in 2017. Dat blijkt uit een brief die het hof deze week verzond aan de lokale dekens.

Dat het gerechtshof ’s Hertogenbosch kampt met aanzienlijke achterstanden was al bekend. Een van de oplossingen was pleidooien op een langere termijn te plannen. Maar nu blijkt ‘dat het aantal en de aard en omvang van deze pleidooien het beslissen in aanzienlijk oudere en al afgeconcludeerde zaken ernstig blijft hinderen’, vermeldt de brief. Omdat de wachttijden onaanvaardbaar lang zijn heeft het hof besloten pleidooien nu op ‘zeer lange termijn te plannen’. Concreet betekent dat: ‘Partijen dienen rekening te houden met een pleidooidatum in 2017.’

Een woordvoerder van het hof bevestigt dat de focus nu ligt op oude zaken die al lang lopen af te ronden. ‘Daar wil ik wel aan toevoegen dat het niet zwart-wit is. Het hof heeft ook oog voor spoedeisende zaken. Als advocaten aangeven dat er een spoedeisend belang is, dan houdt het hof daar rekening mee en kunnen die zaken eerder dan in 2017 op zitting komen.’

Bij het verzoek om pleidooi hoeven partijen overigens nog geen verhinderdata voor 2017 door te geven.

Nathalie Gloudemans-Voogd

Advertentie