Bas Martens treedt op 29 oktober af als Haagse deken en voorzitter van het dekenberaad. Martens keert weer volledig terug naar zijn praktijk bij Delissen Martens in Den Haag. Emilie van Empel, deken van Breda-Middelburg, volgt Martens op als voorzitter van het dekenberaad. David de Knijff (Ekelmans & Meijer) neemt naar alle waarschijnlijkheid het Haagse dekenaat over.
    Terugblikkend op zijn dekenaat wijst Martens erop dat de organisatie van de orde zich de afgelopen jaren volop heeft ontwikkeld. Hij noemt de herindeling van de gerechtelijke kaart, per 1 januari 2013. Het aantal arrondissementen werd van negentien naar elf teruggebracht. ‘Dat ging gepaard met de nodige organisatorische veranderingen.’
    Om de kwaliteit van het toezicht te verbeteren, is het dekenberaad, dat in zijn huidige vorm sinds 2011 bestaat, geprofessionaliseerd. ‘Inmiddels wordt het dekenberaad ondersteund door een eigen staf, het secretariaat en de unit Financieel Toezicht Advocatuur. De elf dekens vergaderen maandelijks aan de hand van een jaarprogramma en ontwikkelen het beleid en de strategie voor het toezicht en de klachtbehandeling.’
    Verbeterpunten voor het toezicht op advocaten zijn er volgens Martens ook. ‘Er wordt door de dekens en hun staf gewerkt aan een nieuw landelijk automatiseringssysteem voor de registratie van klachten en toezichtacties.’ Daarnaast kunnen de verschillende bureaus volgens Martens meer gaan samenwerken in de behandeling van klachten en op het gebied van strategisch toezicht. En de tuchtrechtspraak is onlangs gedigitaliseerd. Als de lokale orden daarbij aanhaken, kunnen de werkprocessen binnen het toezicht op de advocatuur een stuk efficiënter worden uitgevoerd, zegt Martens.

Sabine Droogleever Fortuyn

Download artikel als PDF

Sabine Droogleever Fortuyn

Sabine Droogleever Fortuyn

Redacteur

Profile page
Advertentie