Op 29 september 2015 had voor de tweede maal in de historie van de Stichting Jonge Balie Nederland een Informatieavond Opleidingen plaats. Op deze door de SJBN georganiseerde gelegenheid kregen Portefeuillehouders Opleidingen van alle lokale Jonge Balieverenigingen en andere geïnteresseerde bestuursleden de kans het geluid van hun achterban te laten horen. Zowel de Nederlandse orde van advocaten (NOvA) als het Uitvoeringsorgaan (UO) hoorde toe en gaf antwoord op opleidingsgerelateerde vragen. Vragen over toetsen, toetslocaties en de Digitale Leeromgeving werden beantwoord, misvattingen werden ontzenuwd.
    De niet meer zo nieuwe Beroepsopleiding Advocaten (BA) levert komend jaar de eerste lichting advocaat-stagiaires af. Beviel de opleiding? De feedback op de infoavond en geluiden uit door de SJBN gevormde en bevraagde klankbordgroepen leert: de BA was ‘even wennen’. Maar met de nodige aanpassingen staat een opleiding waarmee stagiaires overall niet (het blijven advocaten) onverdeeld ontevreden over zijn.
    Toch resoneren er nog enkele negatieve geluiden. Advocaat-stagiaires die hun patroon willen doen doordringen van de gewijzigde eisen van de BA richten zich – zo lijkt het – tot dovemansoren. ‘De patroon’ schijnt niet te weten of te willen weten dat de BA aanmerkelijk meer dagdelen studietijd kent, een zwaardere studielast heeft en daardoor een aanzienlijk grotere tijdsinvestering van de advocaat-stagiaires vergt. Zijn hun grieven terecht?
Hoewel ik als Portefeuillehouder Opleidingen dergelijke geluiden zeer serieus neem en mij tot taak stel de belangen van deze advocaat-stagiaires zo goed mogelijk te behartigen, kan ik mij niet aan de indruk onttrekken dat ‘de patroon’ er in de visie van stagiaires bekaaid van af komt. Geïnspireerd door mijn bezoek aan Woudschoten op 22 september 2015, waarbij de nieuwe lichting advocaat-stagiaires (cohort 5) de alom bekende opdracht kreeg een ode aan hun patroon te brengen, waag ik mij hier aan eenzelfde lofzang op dé patroon.
    In mijn ogen is de ideale patroon degene die zichzelf, uitzonderingen daargelaten, exact zeven jaar na de eigen beëdigingsdatum ‘patronabel’ zag worden. De patroon die zich – naar de definitie van het woord – daadwerkelijk tot taak stelt zich als beschermheer of -vrouwe op te stellen. De patroon die trots deelneemt aan de door de NOvA georganiseerde patroonsbijeenkomsten in Woudschoten en leert wat de BA nu eigenlijk inhoudt. De patroon die begeleidt, beoordeelt, een goede leeromgeving creëert en de eigen expertise overdraagt. De patroon met wie de advocaat-stagiaire in goede harmonie samenwerkt. De patroon aan wie de door de SJBN gepresenteerde Best Practices voor studieverlof niet zijn besteed. De patroon die namelijk allang weet dat de BA de oude Beroepsopleiding niet is en daarom zelf met de advocaat-stagiaire afspraken heeft gemaakt over de werkdruk en studieverlofdagen. Voor zulke patroons, en ze zijn er echt, zing ik mijn hoogste lied!

Noëlle Bynoe

Download artikel als PDF

Advertentie