Vervaldatum advocatenpas
De advocatenpas is drie jaar geldig en heeft een vervaldatum (zie achterzijde pas) waarna de pas onbruikbaar is. Half december verlopen de eerste advoca-tenpassen. U ontvangt ruim voor het verstrijken van de vervaldatum bericht over het aanvragen van een nieuwe pas. Alle machtigingen en rechten van uw oude pas worden overgezet op uw nieuwe pas.

Eerder toevoegingszaken
Advocaat-stagiaires van ‘high trust’-kantoren kunnen nu eerder in de stage op toevoegingsbasis werken. Daarover heeft de NOvA nieuwe afspraken gemaakt met de Raad voor Rechtsbijstand. Zodra de stagiaires aan de eisen voldoen, mogen zij op naam van de patroon toevoegingszaken behandelen, mits er sprake is van een ‘high trust’-kantoor. Wanneer stagiaires voldoen aan de reguliere inschrijfvoorwaarden, kunnen zij op eigen naam een toevoeging aan-vragen. De afspraken betreffen de rechtsgebieden:
•    strafrecht (eis: gestart met onderwijs van de minor strafrecht);
•    vreemdelingenrecht;
•    asiel- en vluchtelingenrecht (eis: major bestuursrecht en module 1 en 2 van beroepsattitude en beroepsethiek afgerond).
Voor aanvullende eisen zie de verklaring van de Raad voor Rechtsbijstand op de website van de raad.

Digitale facturatie
Met ingang van 1 januari 2016 zal de NOvA de facturen voor de financiële bijdrage uitsluitend digitaal versturen. Communicatie hierover volgt op bij de NOvA bekende e-mailadressen van advocaten. In november kunt u het eerste bericht over de digitale facturatie verwachten.

Gerbrandydebat
Op woensdag 11 november vanaf 17.30 uur organiseert de NOvA de zesde editie van het Gerbrandydebat in Sociëteit De Witte in Den Haag. Die avond debatteren politici en advocaten over de kwaliteit van rechtspleging en de afluisterpraktijken die leiden tot onrust binnen de advocatuur. Debaters zijn onder meer hoogleraar advocatuur Britta Böhler, Peter Oskam (CDA), Linda Voortman (GroenLinks), Jeroen van Wijngaarden (VVD), Michiel van Nispen (SP), Foort van Oosten (VVD) en advocaat Michiel Pestman. U kunt het Gerbrandydebat kosteloos bijwonen. Aanmelden is mogelijk via de e-mail die u hierover van de NOvA ontvangt.

Innovatie-platform
Na de eerste bijeenkomst van het Innovatieplatform over Alternative Business Structures en Mediation heeft op 1 december een tweede sessie plaats in het West-Indisch Huis te Amsterdam. Op de agenda staat onder meer de rol van ICT bij vertrouwelijkheid. U kunt u kosteloos aanmelden voor het Innovatie-platform via de e-mail van de NOvA over dit onderwerp.

Voorlichting KEI
In november en december organiseert de Rechtspraak een aantal bijeenkomsten over digitaal procederen in asiel- en bewaringszaken. Op rechtspraak.nl staan de locaties en data van deze voorlichtingsbijeenkomsten. U kunt u aanmelden door een e-mail te sturen naar keiArechtspraak.nl onder vermelding van kantoornaam en aantal personen.

Download artikel als PDF

Advertentie