Het gaat goed met de procesfinanciering in Nederland. Marktleider Liesker Legal groeit maar door en had dringend kapitaal nodig. Dat werd via een succesvolle crowdfunding-campagne – zes ton in dertien uur – binnengehaald.

Maandelijks krijgt Liesker Legal tientallen aanvragen binnen van bedrijven die een zakelijk conflict hebben maar daarover niet kunnen procederen – omdat de financiële middelen ontbreken – of alleen willen procederen als anderen het financiële risico willen dragen. De procesfinancier onderzoekt of de claim kansrijk is, en betaalt vervolgens alle proceskosten. Liesker Legal krijgt uiteindelijk 30 procent van het resterende bedrag. Ze nemen alleen zaken aan met een belang van minimaal 150 duizend euro.

Sara Liesker: ‘Op dit moment hebben we zo’n honderd zaken lopen. Daarvoor zijn advocaten aan het werk, en die moeten we voorfinancieren. Met hen worden doorgaans fixed fee-afspraken gemaakt. Voor onze verdere uitbouw hadden we zes ton aan extra groeikapitaal nodig.’ Liesker haalde 58 duizend euro op in het eigen netwerk, de rest verliep via crowdfunding. Zo werden 357 investeerders bereid gevonden om de resterende 542 duizend euro in te leggen. Zij krijgen daarvoor 7 procent rente, de looptijd is vier jaar. Liesker: ‘Dat bedrag werd in dertien uur opgehaald. Voor crowdfunding in Nederland een bijzondere campagne qua omvang en snelheid.’

Met die zes ton wil Liesker Legal een financieringsbuffer van minimaal drie ton achter de hand hebben om de verwachte groei van het aantal claims te kunnen financieren. Ook wil het nieuw personeel aanwerven en investeren in ICT en marketing.

Vanaf de oprichting in 2011 heeft Liesker Legal claims afgesloten met een totale claimwaarde van ruim 40 miljoen euro. Vijftien procent van de zaken ging verloren of werd vroegtijdig gestopt. Liesker Legal mikt op het verkrijgen van nieuwe claims met een totale claimwaarde van ruim 50 miljoen per jaar. Het bedrijf gaat uit van een omzetstijging voor 2015 en 2016 van 40 procent.

Ook steeds meer curatoren weten de weg naar Liesker Legal te vinden, zegt Sara Liesker. ‘Ook in zo’n geval komen de kosten van de procedure niet ten laste van de boedel. Als vergoeding laat de boedel ons participeren in de opbrengst van de rechtszaak, alleen als er een opbrengst is. De curator krijgt altijd zijn honorarium door ons betaald. Deze opbrengstverdeling wordt door de rechtbanken aanvaard.’

Michel Knapen

Advertentie